Till innehåll på sidan

Kampanjmaterial 2020

Under Krisberedskapsveckan den 11-17 maj 2020, lyfter vi människor som en resurs i den pågående krishanteringen.

Budskapen i årets anpassade kampanj vill visa att det vi gör och lär oss i dag i form av ansvarstagande, aktiva delaktighet och medmänsklighet, bidrar till krishanteringen och bygger motståndskraft inför framtiden. Vi ska skapa fortsatt förtroende för samhället och för människors vilja att stötta varandra. Budskapet i kampanjen är: När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

MSB annonserar i både riks- och lokalmedia, se annonsplanen, obs två sidor. Här under finns annonserna som är fria för ytterligare användning. Vi har också tagit fram affischer i olika format. Också fria att använda. Sätt upp på anslagstavlor och i trapphus eller använd vid aktiviteter under Krisberedskapsveckan.

Kampanjupplägg: Kända artister gör exklusiva hyllningar

I hanteringen av pandemin tar väldigt många människor ett stort eget ansvar. De behöver bli sedda, stärkta och bekräftade. Varje dag klockan 15.00 under Krisberedskapsveckan kommer olika artister att hylla ett initiativ live på instagram. Alla som vill kan också skicka in en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen till sverigehyllar@msb.se. För att se artisterna uppträda och alla andra hyllningar, går man in på instagramkontot @dinsakerhet. Instagram behöver laddas ner som app i telefonen.

Aktiviteter under veckan

Krisberedskapsveckan kommer att se lite annorlunda ut i år för att anpassa sig till den pågående pandemin. Av naturliga skäl kommer den sannlikt inte att bli lika fylld av aktiviteter och fysiska möten mellan människor som den brukar vara, då Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer fortsatt gäller. Många kommuner och länsstyrelser är också tyngda av hanteringen av pandemin. Samtidigt är det upp till varje kommun och andra aktörer att själv avgöra och planera sitt deltagande. Det går så klart att göra trygga och säkra aktiviteter utomhus till exempel.

Har man inte möjlighet att göra en aktivitet så kan man ändå bidra genom att hjälpa oss att sprida budskapet När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst och därmed uppmuntra människor att bidra till hyllningarna av alla insatser som görs.

Att prata om hemberedskap
Människors egen beredskap är grunden i Krisberedskapsveckan. Budskapet att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer, gäller. Fortsätt att visa krislådor och prata om hemberedskap med de erfarenheter vi nu har kring solidaritet och att dela med sig under en pågående kris. Det är bra att många har fått sig en tankeställare kring hemberedskap under coronakrisen, men skaffar man sig en anpassad hemberedskap innan något händer, så minskar man behovet av att bunkra när väl krisen är ett faktum. Och tillsammans minskar vi risken för att någon som verkligen behöver en viss vara blir utan.

Filmerna om hemberedskap med armbryterskan Heidi Andersson finns att se och diskutera. De finnas även för nedladdning på lätt svenska och engelska, kontakta krisberedskapsveckan@msb.se.

Fyra YouTube-filmer om hemberedskap

Bildbank

Bilderna är fria att använda på egen webbplats till exempel. Det går bra att beskära dem. Ange källa: "Foto: Thomas Henrikson, MSB".

Skolmaterial till elever 12-16 år: diskussionsduk

Det här skolmaterialet om krisberedskap går att använda under Krisberedskapsveckan eller vid andra tillfällen under året, till exempel i samband med temadagar. Målet är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på en krissituation. En uppdaterad version kommer att finnas tillgänglig i utskriftsformat inför Krisberedskapsveckan. Till materialet hör en lärarhandledning och en elevpresentation.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Broschyren finns idag översatt till många olika språk. På vår webbplats kan du ladda ned filer om du vill skriva ut broschyren själv. På Dinsäkerhet.se finns det versioner gjorde för att visas online.

Ladda ned broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på olika språk anpassad för utskrift

Ladda ned broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på olika språk från Dinsäkerhet.se, anpassad för att visas på skärm

Vi har också tagit fram Powerpointpresentationer om broschyren som ett stöd för att prata om innehållet. 

PPT "Om krisen eller kriget kommer"

PPT in English "If crisis or war comes"

Beställ fler broschyrer!

Senast granskad: 14 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan