Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om Krisberedskapsveckan.

Allmänt om kampanjen

 • Vad är temat för Krisberedskapsveckan 2023?

  Årets tema är Öva! Det är ovanligt att vi pratar om betydelsen av att allmänheten övar. Det vill vi ändra på under årets arbete med Krisberedskapsveckan. MSB kommer att erbjuda målgrupps- och situationsanpassade övningar för att stärka krismedvetenheten och förmågan hos exempelvis familjen, bostadsområdet och arbetsplatsen. 

 • Vad är syftet med Krisberedskapsveckan?

  Krisberedskapsveckan vill samla en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig. Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

 • Vad är målet med Krisberedskapsveckan?

  Krisberedskapsveckan har några grundläggande mål, som har varit samma sedan starten 2017.

  • Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och ytterst krig.
  • Att fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap.
  • Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.
 • Handlar Krisberedskapsveckan om aktuella händelser som pandemi eller krig?

  Inte specifikt om något av de ämnena, då kampanjen alltid har ett allriskperspektiv. Men vi ser att människors intresse för krisberedskap har ökat kraftigt. Många, särskilt unga vuxna, har fått aha-upplevelser kring egenberedskap och samarbete, och återvänt både till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och till MSB:s och andra aktörers filmer och annat material om beredskap för kris och krig. Det är en lärande och positiv utveckling som behöver hållas levande genom att föra erfarenheterna från både pandemin och kriget i Ukraina vidare in i arbetet med att öka samhällets motståndskraft.

 • När genomförs Krisberedskapsveckan?

  Från och med 2021 genomförs den varje år en fast vecka på hösten, vecka 39.

 • Ska man anmäla sig för att vara med?

  Ja, MSB önskar att kommuner och andra organisationer anmäler sig för att delta i Krisberedskapsveckan. Då får vi en bra bild över vilka aktiviteter som genomförs och som allmänhet och media kan besöka under kampanjveckan. Vi kan också se hur många kommuner som deltar år från år och tipsa andra om hur man kan lägga upp sina aktiviteter.

   

 • Vilken är kampanjens hashtag?

  #krisberedskapsveckan

 • Hur får jag uppdateringar om planeringen av Krisberedskapsveckan?

  Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med projektgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

  Vårt material samlas på msb.se/krisberedskapsveckan

 • Vilka teman har Krisberedskapsveckan haft?

  2017: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Budskapet skulle få människor att reflektera över hur kriser kan påverka ens egen vardag. Målgruppen var särskilt kvinnor.

  2018: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? En förstärkning av 2017, och samtidigt utskick av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll.

  2019: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Fokus på unga personer.

  2020: Hur förberedd är du? Fokus på höjd beredskap och totalförsvar, med anledning av Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ). Tanken var att det materialet skulle hålla i några år.

  2020 (2): När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst. Med anledning av pandemin togs detta nya budskap fram till kampanjen i maj.

  2021: Tema demokrati. Under pandemin har människor sett många informationskampanjer från myndigheter och fått ta ett stort eget ansvar under lång tid. Vi ville skicka den uppmuntrande påminnelsen Du är en del av Sveriges beredskap, och visa att det kan betyda små handlingar i vardagen. 

  2022: Tema mat. Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, it-attacken mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap i både samhället och hushållen. Vi har länge sett att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma.

  2023: Årets tema är Öva! Det är ovanligt att vi pratar om betydelsen av att allmänheten övar. Det vill vi ändra på under årets arbete med Krisberedskapsveckan. MSB kommer att erbjuda målgrupps- och situationsanpassade övningar för att stärka krismedvetenheten och förmågan hos exempelvis familjen, bostadsområdet och arbetsplatsen. 

Undrar du något annat om Krisberedskapsveckan? Kontakta arbetsgruppen på krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 1 februari 2023

Till toppen av sidan