Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om kampanjens syfte, mål och budskap.

Allmänt om kampanjen

 • Vad är syftet med Krisberedskapsveckan?

  Krisberedskapsveckan vill samla en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig. Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

 • Vad är målet med Krisberedskapsveckan?

  Krisberedskapsveckan har några grundläggande mål, som har varit samma sedan starten 2017.

  • Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och ytterst krig.
  • Att fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap.
  • Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.
 • Handlar Krisberedskapsveckan 2021 om covid 19-pandemin?

  Nej, inte specifikt, då kampanjen alltid har ett allriskperspektiv. Men vi ser att människors intresse för krisberedskap har ökat under pandemin. Många, särskilt unga vuxna, har fått aha-upplevelser kring egenberedskap och samarbete, och återvänt både till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och till MSB:s och andra aktörers filmer och annat material om beredskap för kris och krig. Det är en lärande och positiv utveckling som behöver hållas levande genom att föra erfarenheterna från pandemin vidare in i arbetet med att öka samhällets motståndskraft.

 • När genomförs Krisberedskapsveckan?

  Från och med 2021 genomförs den varje år en fast vecka på hösten, vecka 39.

 • Ska man anmäla sig för att vara med?

  Ja, MSB önskar att kommuner och andra organisationer anmäler sig för att delta i Krisberedskapsveckan. Då får vi en bra bild över vilka aktiviteter som genomförs och som allmänhet och media kan besöka under kampanjveckan. Vi kan också se hur många kommuner som deltar år från år och tipsa andra om hur man kan lägga upp sina aktiviteter.

  Länk till anmälningsenkäten

 • Vilken är kampanjens hashtag?

  #krisberedskapsveckan

 • Hur får jag uppdateringar om planeringen av Krisberedskapsveckan?

  Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med projektgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

  Vårt material samlas på msb.se/krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan 2021

 • Vad är temat i år?

  Temat är demokrati.

 • Varför har MSB valt det temat?

  Demokratin firar 100 år i Sverige i år, vilket uppmärksammas över hela landet på alla nivåer. Att värna vår demokrati, frihet, självständighet och mänskliga rättigheter har också koppling till mål för vår säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Ett aktivt skydd av demokratin är därmed en viktig del i arbetet med krisberedskap och civil beredskap.

  Demokrati börjar i det lilla, exempelvis i tilliten oss människor emellan, att vi hjälps åt, så väl i vardagen som när något hotar oss och inte lämnar någon bakom som kanske har sämre förutsättningar.

  Kampanjen lyfter vikten av varje människas engagemang och delaktighet i samhället. Här kommer också källkritik och påverkan/propaganda in. Kampanjen vill ge en insikt om vi alla är en del av Sveriges beredskap vilket ytterst handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

 • Hur kan temat demokrati kopplat till beredskapen för kriser och ytterst krig kommuniceras mer konkret?

  Exempelvis genom diskussioner utifrån de grundläggande frågor som ställs i utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? och sedan låta demokrati och mänskliga rättigheter bilda utgångspunkt för samtalen

  • Vad hotar oss?
  • Vad kan vi göra?
  • Vad är det vi skyddar?

  Att fundera över dessa frågor, både ur ett individ- och samhällsperspektiv kan ge spännande diskussioner och ökad medvetenhet kring hot, säkerhet och beredskap kopplat till demokrati. Svaren kan förhoppningsvis leda till  en känsla av engagemang och en vilja att bidra aktivt, exempelvis lokalt, snarare än oro och uppgivenhet.

  Till utbildningsmaterialet Rädd eller beredd?

 • Vad är budskapet i år?

  Huvudbudskapet är ”Du är en del av Sveriges beredskap”.

 • Hur får jag veta mer om resonemanget bakom årets tema, budskap och målgrupp?

  Välkommen att titta på projektgruppens digitala uppstartsseminarium nedan.

  Här hittar du samma film på Youtube (med större fönster)

 • Vad har det varit för tema tidigare?

  2017: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Budskapet skulle få människor att reflektera över hur kriser kan påverka ens egen vardag. Målgruppen var särskilt kvinnor.

  2018: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? En förstärkning av 2017, och samtidigt utskick av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll.

  2019: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Fokus på unga personer.

  2020: Hur förberedd är du? Fokus på höjd beredskap och totalförsvar, med anledning av Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ). Tanken var att det materialet skulle hålla i några år.

  2020 (2): När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst. Med anledning av pandemin togs ett detta nya budskap fram till kampanjen i maj.

  2021: Under pandemin har människor sett många informationskampanjer från myndigheter och fått ta ett stort eget ansvar under lång tid. Vi tror att vi i år behöver skicka den uppmuntrande påminnelsen Du är en del av Sveriges beredskap, och visa att det kan betyda små handlingar i vardagen. 

Undrar du något annat om Krisberedskapsveckan? Kontakta arbetsgruppen på krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 17 september 2021

Till toppen av sidan