Till innehåll på sidan

Att delta i kampanjen

Du är en del av Sveriges beredskap, så välkommen att delta i Krisberedskapsveckan 2022.

Kampanjen Krisberedskapsveckan leds av MSB och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Men även föreningar, studieförbund, skolor, näringsliv, arbetsplatser, butiker, bostadsbolag, elleverantörer etc är varmt välkomna att delta på det sätt som passar den egna verksamheten.

Bli en del av Krisberedskapsveckan

Här finns en anmälningsenkät, i vilken ni kan berätta om vilket material ni använder och om eventuellt egna aktiviteter i samband med veckan:

Länk till anmälningsenkät
Nyhetsbrevet ger regelbundna uppdateringar och tips om kampanjen.Prenumerera på nyhetsbrevetDela och sprid kampanjmaterialet "Du är en del av Sveriges beredskap".
Till kampanjmaterialet
Arrangera föreläsningar, debatter, filmvisningar, bokcirklar eller annat. Inspiration kan hittas bland tidigare aktiviteter.Tips på aktiviteterAnvänd hashtaggen #krisberedskapsveckan för att berätta i sociala medier vad ni gör under kampanjen. 

Kort om kampanjen

MSB har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar  över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap. Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse. Att kommuner satsar på lokal riskkommunikation är därför ytterligare ett kampanjmål. 

MSB uppmanar kommunerna att samverka med andra aktörer under veckan, exempelvis det lokala näringslivet, frivilligorganisationer, lokalradion, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och i länet. Tanken är att kampanjen ska fortsätta utvecklas och växa med tiden och engagera allt fler aktörer i samhället. Ungefär hälften av Sveriges kommuner brukar delta och många organisationer brukar uppmärksamma kampanjen på olika sätt.

Senast granskad: 27 juni 2022

Till toppen av sidan