Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39 och i år 26 september till 2 oktober.

De här sidorna riktar sig till kommuner, andra myndigheter och organisationer. Som privatperson går du istället hit: MSB.se/privatpersoner

Hög tid för beredskap

MSB ser ett markant ökat intresse och engagemang för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för frågor om hemberedskap. Det har vi sett i våra undersökningar under pandemin och i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med energikris och skenande matpriser liksom klimatförändringar och de konsekvenser som det innebär för människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. Här är ett deltagande i Krisberedskapsveckan en viktig del för att visa att vi tar vårt ansvar och att vi behöver hjälpas åt. Nu finns anmälningsenkäten öppen!

Länk till anmälningsenkätBils från MSB:d annonsmaterial 2022

Tema: Mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring.

Vi ser också att temat ger stora möjligheter till ett samarbete med flera olika aktörer, exempelvis livsmedelsbutiker, REKO-ringar, lokala odlare, skolkök, föreningar och restauranger. Vi ser många beröringspunkter mellan myndighetsprojekt och regeringsuppdrag kring livsmedel just nu. Har du idéer på organisationer, föreningar och näringsidkare som kan ge ett givande matsamarbete under Krisberedskapsveckan, eller har du något annat att tipsa oss om kring årets tema? Hör av dig!

Uppstartsseminarium 2022

Ett seminarium inför Krisberedskapsveckan 2022, tänkt som inspiration till lokala aktiviteter och initiativ. MSB och Länsstyrelsen Värmland medverkar.
Uppstartsseminarium på YoutubePresentationen från seminariet

Du är en del av Sveriges beredskap

Budskapet för kampanjen 2021 då temat var demokrati, var: "Du är en del av Sveriges beredskap" vilket återanvänds 2022. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Så gick kampanjen 2021

Krisberedskapsveckan hösten 2021 mottogs väl av allmänheten. I en uppföljande mätning uppger 65 procent att de upplever att budskapen vänder sig till dem. 60 procent har ett positivt helhetsintryck av kampanjen. För första gången genomfördes Krisberedskapsveckan på hösten. Drygt 170 kommuner deltog, vilket är en minskning från 2019, innan pandemin, då nästan 230 kommuner deltog. Därtill deltog de flesta frivilliga försvarsorganisationer samt några andra delar av civilsamhället liksom ett antal företag.
Till Kampanjuppföljning 2021 och andra studier och utvärderingar

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med arbetsgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 13 september 2022

Till toppen av sidan