Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett fyraårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2022.

Under våren kommer det även att publiceras kapitel inom olika riskområden som till exempel värmebölja, oljeutsläpp till sjöss och jordbävningar.

Maj

  • Kommunala fastigheter och byggnader
  • Flygplats

Juni

  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Socialtjänst

Hösten

  • HR

Ej uppstartade

  • Miljö- och hälsoskydd

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan