Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett treårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2021. 

Hösten

  • Kommunala gator
  • Fastighetsförsörjning
  • Avlopp 
  • Flygplats
  • Trygghetspunkter
  • Dammhaveriberedskap

Ej uppstartade

  • Miljö- och hälsoskydd
  • HR
  • Socialtjänst

Senast granskad: 23 juni 2021

Till toppen av sidan