Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett treårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2021. Den beräknas vara komplett vid årsskiftet 2021/2022.

I början av 2021

 • IT
 • Säkerhet i offentlig miljö
 • Samhällsplanering
 • Energiförsörjning

Våren 2021

 • Hamnar
 • Förskola, skola, gymnasieskola
 • Elektroniska kommunikationer
 • Renhållning (arbete pågår, Helsingborgs stad bidrar)
 • Kultur och fritid (arbete pågår, Gävle kommun bidrar)
 • Trygghetspunkter  (arbete pågår, MSB skriver)

Hösten 2021

 • Miljö- och hälsoskydd (arbete pågår, MSB skriver)
 • Fastighetsförsörjning
 • Kommunala vägar
 • Flygplatser
 • Avlopp
 • Socialtjänst
 • HR

Senast granskad: 19 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan