Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett treårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2021. 

Maj

 • Elektroniska kommunikationer 
 • Renhållning 

Juni

 • Kultur, fritid, evenemang  
 • Dammhaveriberedskap

Hösten

 • Kommunala gator
 • Fastighetsförsörjning
 • Avlopp 
 • Flygplats
 • Trygghetspunkter

Ej uppstartade

 • Miljö- och hälsoskydd
 • HR
 • Socialtjänst

Senast granskad: 30 april 2021

Till toppen av sidan