Till innehåll på sidan

Det viktigaste i din riskkommunikation

Några ord om vad riskkommunikation är, och om vad som är viktigt att tänka på.

Din uppgift när du tar fram kommunens riskkommunikation är:

  • att hjälpa invånarna att förstå vilka kriser som skulle kunna inträffa i kommunen
  • att hjälpa invånarna att se vad de själva kan förbereda och tänka på för att mildra konsekvenserna
  • att hjälpa invånarna kunna fatta självständiga beslut och bedöma vad de behöver göra

Ledord: öppen, trovärdig och lyhörd

När du arbetar med riskkommunikation är det viktigt att vara öppen och trovärdig. Det betyder att du ska ge informationen på ett ärligt, sakligt och tydligt sätt, så att det inte råder några tvivel om vad som gäller eller om hur kommunen arbetar med riskerna. Det är också viktigt att vara lyhörd, eftersom risker, hot och krisberedskap kan väcka oro.

 

Att diskutera

- Vilka är de aktuella riskerna och hoten i er kommun? Vilka skulle kunna utvecklas till en samhällskris?

- Vad behöver invånarna veta om dessa risker och hot?

- Vad behöver invånarna själva veta för att klara sin vardag om en samhällskris inträffar?

- Vilka frågor och tankar om risker, hot och krisberedskap har invånarna?

- Vilken information till invånarna kan förberedas? = riskkommunikation

- På vilket sätt kan ni i kommunen hjälpa människor att kunna fatta självständiga beslut under en samhällskris?

 

Senast granskad: 26 augusti 2019

Till toppen av sidan