Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 är en av de prioriterade grupperna för testning kategorin ”övrig samhällsviktig verksamhet”. MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet, exempel på sådan verksamhet och ett stöd i att identifiera vad som är samhällsviktigt inom den egna organisationen.

Underlaget kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning. Den kan även användas av de som ansvarar för en verksamhet och vill göra en bedömning om den är samhällsviktig.

Lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testningStöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin

Frågor och svar

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?

  Samhällsviktig verksamhet kan kortfattat beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

 • Är min organisation samhällsviktig?

  All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av den egna verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. 

 • Hur vet jag om min organisation bedriver samhällsviktig verksamhet?

  För att bedöma vilken verksamhet i er organisation som är samhällsviktig kan arbetsgivaren eller uppdragsgivaren utgå ifrån MSB:s Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin och den lista på samhällsviktiga verksamheter som finns i stödet.

  I korthet går det till så att du först kartlägger och analyserar all potentiellt samhällsviktig verksamhet i organisationen, för att sedan bedöma om de verksamheter du analyserat uppfyller villkoren för att vara samhällsviktigt under coronapandemin utifrån listan i stödet. Till sist ska du identifiera vilken personal som behövs för att bedriva den samhällsviktiga verksamheten.

 • Vad gör jag som arbetsgivare eller uppdragsgivare efter att jag identifierat vilka delar av vår verksamhet som är samhällsviktig?

  Sveriges regioner har ansvar för att genomföra testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hur testningen praktiskt går till skiljer sig mellan landets regioner, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

  Aktörer med samhällsviktig verksamhet som har personal som behöver provtas för pågående smitta ska vända sig till den region där verksamheten bedrivs och där den berörda personalen finns. Skulle det vara så att det på något sätt inte fungerar eller att man upplever att det finns otydligheter vänder man sig till den aktuella länsstyrelsen som har samverkan med regionen och tillsammans hanterar detta.

  Vägledning till regioner och kommuner om utökad testning av personal inom samhällsviktig verksamhet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns också information om hur egenprovtagning för covid-19 går till.

  Stöddokument på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Vad gör jag om jag arbetar med samhällsviktig verksamhet, har covid-19 symtom och vill testas?

  Det är regionerna som ansvarar för testning,  pågående covid-19-infektion, så kallade PCR-tester. Hur testningen praktiskt går till skiljer sig mellan olika regioner och de har även kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

  Ha gärna en dialog med din arbetsgivare i första hand. I andra hand kan du kontakta din region för att ta reda på vad som gäller.

 • Vad gör jag om jag arbetar med samhällsviktig verksamhet och vill antikropptestas?

  Det är regionerna som ansvarar för antikroppstestning. Hur testningen praktiskt går till skiljer sig mellan olika regioner och de har även kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

  Ha gärna en dialog med din arbetsgivare i första hand. I andra hand kan du kontakta din region för att ta reda på vad som gäller.

 • Varför behöver personal inom samhällsviktig verksamhet testas för pågående smitta?

  Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna upprätthållas.

Generell information om testning på 1177 vårdguiden www.1177.se

Kontakt MSB

Samhällsviktig verksamhet
Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 6 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan