Till innehåll på sidan

Reservkraft

Reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott. Som hjälp för dig att genomföra reservkraftsprojekt i din organisation finns en verktygslåda med stöd och mallar.

För att reservkraftsprocessen ska fungera krävs:

  • behovsanalys
  • projektering
  • anskaffning
  • underhåll

Verktygslådan ger dig stöd i att analysera verksamhetens behov, att ställa krav vid upphandling och att sköta reservkraftgeneratorerna.

Vägledning för hantering av reservkraftprocessen

Verktygslåda för reservkraftprocessen

Stödet riktar sig till dig som är verksam vid kommuner, landsting, myndigheter och privata aktörer.

Bakgrund

Under maj 2012 genomförde Livsmedelsverket, Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket en undersökning i kommunerna. Enkätsvaren visade att 73%, av 99 kommuner, saknade tillräcklig kunskap för att planera för, upprätthålla och hantera reservkraft under ett driftavbrott i elförsörjningen på ett säkert sätt.

Med utgångspunkt från beskrivningar av behov av reservkraft i risk- och sårbarhetsanalyser tog Livsmedelsverket initiativ till reservkraftprojektet i samverkan med Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Post- och telestyrelsen.

Syfte: Stärka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet vid planerade och oplanerade driftavbrott i elförsörjningen.

Mål: en branschöverskridande vägledning för hantering av reservkraftprocessen anpassat för kommunala förvaltningar och annan samhällsviktig verksamhet.

Senast granskad: 8 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan