Statliga myndigheters, kommuners och regioners verksamheter behöver fortsatt kunna fungera vid höjd beredskap och ytterst krig. Det betyder att dessa aktörer måste planera för vilken krigsorganisation...