Till innehåll på sidan

Making Cities Resilient 2030

Making Cities Resilient 2030 lanserades 2021 av FN:s organ för främjande av katastrofriskreduceringsarbete på lokal nivå. Genom att anmäla sig till MCR2030 får kommunen stöd och verktyg för att bygga resiliens mot katastrofer och skapa ett hållbart och klimatanpassat samhälle.

Genom att delta i MCR2030 får kommunen stöd och verktyg för att bygga resiliens mot olyckor på lokal nivå och skapa ett hållbart samhälle som kan möta framtidens förändringar.

Ansök om deltagande i MCR2030

Resilience Hub Cities

Några städer i MCR2030 kommer att kallas Resilience Hub Cities. De hör till kommuner som har fått politiskt och tekniskt stöd för att vidta åtgärder för att hantera katastrof- och klimatrisker. De har utvecklat och implementerar DRR-strategier och planer i linje med Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 och bidragit till att uppnå Parisavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG). 

Läs mer om Resilience Hub Cities på UNDRR.org

Sveriges nationella MCR-nätverk

Flera kommuner deltar i ett nationellt MCR-nätverk för att utbyta sina erfarenheter om katastrofriskreducering och klimatanpassning. 

Vill din kommun bli medlem i detta nätverk? Kontakta karin.klasa@msb.se.

Kunskapsbank

Hur bygger andra städer resiliens? Här samlas erfarenheter från våra deltagare, dokumentation från konferenser och goda exempel.

Senast granskad: 6 maj 2021

Till toppen av sidan