Till innehåll på sidan

Så kan du som aktör få stöd av frivilliga

Vem backar upp dig om krisen eller kriget kommer? Om din organisation måste arbeta dygnet runt i flera månader?

Hur  säkrar du logistikflöden och kritiska transporter om ordinarie leverantörer får problem och hur kommunicerar du  om mobiltelefoni och internetuppkoppling inte fungerar? Genom dialog med en eller flera frivilliga försvarsorganisationer kan du få hjälp och stöd med utbildad personal för att öka uthålligheten i din organisation, eller komplettera med kompetens och förmåga som inte finns hos dig i vardagen. 

I broschyren kan du läsa hur du kan planera för att samverka med frivilliga försvarsorganisationer, exempel på vilka kompetenser organisationerna har och hur de förstärker förmåga och uthållighet.

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommunerI vägledningen kan du läsa om juridiska och ekonomiska förutsättningar för samverkan.

Myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris - En vägledning från MSB I planeringsstödet som tagits fram med anledning av coronapandemin hittar du checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Personalförstärkning från utbildade frivilliga – statliga arbetsgivarePersonalförstärkning från utbildade frivilliga – kommuner och regioner

Senast granskad: 2 december 2020

Till toppen av sidan