Till innehåll på sidan

Varning kring Sveriges kärnkraftverk

MSB har ett regeringsuppdrag att ansvara för varningen kring Sveriges kärnkraftverk.

Sverige har tre aktiva kärnkraftverk:

  • Ringhals kärnkraftverk i Hallands län
  • Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län
  • Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län

Runt kärnkraftverken finns en så kallad inre beredskapszon, inom en radie av 15 km från verken. Människor som bor där, ska kunna varnas både utomhus och inomhus.

Utomhusvarning

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, ”Hesa Fredrik”. Dessa ljudsändare aktiveras från respektive kärnkraftverks övervakningscentral. Det finns cirka 100 ljudsändare placerade runt kärnkraftverken i de inre beredskapszonerna.

Inomhusvarning

För inomhusvarning används FM-radions RDS-system. Alla hushåll inom de inre beredskapszonerna har fått särskilda radiomottagare för varningsmeddelande gällande kärnkraftvarning. Det är ca 23 000 mottagare utdelade, och de tillhör fastigheten och får inte flyttas.

Kodade mottagare

Mottagarna är kodade så de kommer sluta att fungera om de flyttas till en annan del av Sverige. Dessa mottagare är designade så att de endast varnar för kärnkraftlarm och kvartalsprov, men inte för övriga VMA-meddelanden som kommer. Mottagarna är utrustade med batteri så de klarar av långvariga strömavbrott.

 

Senast granskad: 19 januari 2021

Till toppen av sidan