Till innehåll på sidan

Nödsändare

Cospas-Sarsat är ett satellitsystem som fångar upp nödsändare på frekvensen 406 MHz. Sverige är ett av medlemsländerna i systemet och ansvarig myndighet är MSB.

Övriga intressenter i Sverige är Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket samt Post- och telestyrelsen.

Med lågflygande satelliter (LEO) kan systemet larma till land och mäta in positionen av en nödsändare. Systemet har global täckning och används av sjöfarten (EPIRB) och flyget (ELT).

Nödsändare för personligt bruk

Det finns också nödsändare för personligt bruk så kallade Personal Locator Beacon, PLB. Tanken är att du ska kunna ta med en PLB på fjällturen, på skoterturen, i kajaken, i båten, som reserv i sportflygplanet, vid ensamarbetet i skogen, etc.
 
För att hela larmkedjan ska fungera är det viktigt att nödsändaren är rätt programmerad med en unik identitet och att räddningscentralen känner till vem som använder eller äger nödsändaren. Det är därför av största vikt att den registreras, för registrering följ länken till Sjöfartsverkets webbplats.

Information till återförsäljare och leverantörer av PLB

Coding and registration of PLBs in Sweden

Senast granskad: 13 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan