Till innehåll på sidan

Skyddsrumskontroller och påverkan av nya coronaviruset

I den rådande situationen med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, påverkas kontrollverksamheten för skyddsrum tillfälligt. Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss på skyddsrum@msb.se.

Fastighetsägare med skyddsrum

Med anledning av smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du som fått kallelse till kontroll av skyddsrum, eller som har inbokad tid för efterbesiktning, begära anstånd några månader. Kontakta den kontrollant som står angiven i kallelsen för att boka ny tid.

Skyddsrumssakkunniga med skyddsrumsuppdrag

MSB får många frågor från både skyddsrumssakkunniga och oroliga fastighetsägare gällande inbokade skyddsrumskontroller och efterbesiktningar med anledning av smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Inriktning vid kontrolluppdrag

MSB fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) råd och rekommendationer avseende covid-19, och det är viktigt att du som utför kontrolluppdrag gör likadant. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är därutöver inga tips, utan regler som ska följas.

MSB ber er skyddsrumssakkunniga att ta kontakt med fastighetsägaren innan kontrollen för att säkerställa att kontrollen kan genomföras på ett sätt som inte riskerar smittspridning. Fastighetsägaren bör i samband med detta upplysas om att det finns möjlighet att skjuta upp kontrollen till ett senare tillfälle.

Om ditt uppdrag avser skyddsrum på vårdcentral, sjukhus, äldreboende eller liknande är det möjligt att du inte kommer bli insläppt för kontroll då du riskerar att sprida smittan. MSB förordar starkt att en sådan kontroll genomförs vid ett senare tillfälle då smittläget är ett annat.

För att möjliggöra för er skyddsrumssakkunniga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har MSB förlängt tiderna för när kontroll och efterbesiktning ska vara utförda. Detta innebär att skede 1 för de skyddsrumsuppdrag som tilldelades i februari 2020 ska vara klara 2020-10-31.

Hur länge denna inriktning kommer att fortgå vet vi inte idag. Om situationen förändras och nya rekommendationer eller restriktioner kommer, återkommer MSB med ny information.

Förelägganden och godkännandebevis

Innan en myndighet fattar beslut i ett ärende ska det kommuniceras med motparten. Det innebär att resultat från kontroller (utlåtanden) ska kommuniceras med fastighetsägaren innan det tas beslut om föreläggande. MSB kommer att skicka ut ett hundratal utlåtanden för kommunicering under maj månad. Förelägganden i respektive ärende kommer därefter preliminärt att skickas ut tidigast i början av augusti. Utskick av övriga utlåtanden som inkommit till MSB kommer att kommuniceras med början i augusti.

Underlag till godkännandebevis som inkommit till MSB fram till 2020-04-30 kommer preliminärt att börja skickas ut i juni.

Övrigt

Som nämnts ovan är alla tider preliminära och kan ändras om FHM utökar sina rekommendationer eller på grund av andra oförutsedda händelser. Vi återkommer i så fall med ny information.

MSB är medvetna om att rådande situation kan ställa till problem för er skyddsrumssakkunniga, men i detta läge som vi inte kunnat förutse,  behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra spridning av viruset.

Senast granskad: 7 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan