Till innehåll på sidan

Kontakta skyddsrumssakkunnig eller leverantör

Om du som fastighetsägare ska göra förändringar i ett skyddsrum behöver du i vissa fall stöd från en skyddsrumssakkunnig. Du kan även behöva kontakta en skyddsrumsleverantör som levererar utrustning och utför entreprenadsarbeten. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till skyddsrumssakkunniga och leverantörer.

Många åtgärder av enklare karaktär kan med fördel utföras av fastighetsägaren eller lämpligt lokalt entreprenadföretag. Tekniska lösningar som visar hur åtgärder utförs finns framtagna för ett stort antal arbeten i skyddsrum.

Dessa lösningar kan ni hitta på sidan Beräkningar, lösningar och komponenter under Typlösningar. I varje typlösning finns angivet om utförandet måste granskas av skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet eller om dokumenterad egenkontroll innebär godtaget utförande.

Till Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Krav på skyddsrumssakkunnig

En skyddsrumssakkunnig är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom ett certifikat (SRG). Beroende på uppdrag så ska den sakkunnige ha allmän eller kvalificerad behörighet, vilket framgår av följande tabell:

Typ av uppdrag för en skyddsrumssakkunnig 

Avsnitt

i SR 15

Godtagen behörighet

Allmän

Kvalificerad

Skyddsrumsstartmöte

3:31

 

X

Nyproduktionskontroll

4:11

 

X

Slutlig besiktning

4:15

 

X

Skyddsrumstillsyn

4:23

X

X

Skyddsrumskontroll

4:24

X

X

Anläggningskontroll

4:26

 

X

Skyddsrumsintyg

9:23

 

X

Avvecklingsutlåtande

9:31

 

X

Avvecklingsbesiktning

9:32

X

X

Skyddsrumsyttrande

9:21

X

X

Skyddsrumsstatus

4:22

X

X

Tillverkningskontroll

8:24

 

X

Krav på skyddsrumsleverantör

En skyddsrumsleverantör är certifierad i enlighet med SR 15, avsnitt 3:15. Företaget har förbundit sig att leverera den kvalitet som anges i gällande regler. Alla levererade produkter ska vara märkta med företagets namn samt texten ”Uppfyller ställda kvalitetskrav för skyddsrum”.

Vill du utbilda dig till skyddsrumssakkunnig?

Anmälan till kurs för att bli certifierad skyddsrumssakkunnig görs till Byggutbildarna.

Till byggutbildarnas hemsida

Efter kursen ansöker du på nedanstående blankett för att få ditt certifikat av MSB. 

Ansök om att bli skyddsrumssakkunnig

Vill du bli skyddsrumsleverantör?

Ansökan om att bli skyddsrumsleverantör

Senast granskad: 6 juli 2021

Till toppen av sidan