Till innehåll på sidan

Webbinarieserien ”Informationssäkerhet i fokus”

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Varje tillfälle omfattar en presentation och en frågestund där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till en panel från MSB.
Alla webbinarier spelas in och föreläsningsdelen publiceras öppet i efterhand.

Tema 1:  "En praktisk introduktion"

En introduktion till det förebyggande informationssäkerhetsarbetet – var börjar du, vilka ska du involvera, vilka krav finns det? Du får även en översikt över vilket stöd och hjälp som finns att få från MSB.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under våren 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Frågestunden till panelen, som nämns i inslaget, är inte inspelad.

Talare:

Margareta Palmqvist, chef enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB.

Om webinariet som hölls den 31 maj och 15 juni 2022 Presentation Informationssäkerhet i fokus

Tema 2: ”Kontinuitetshantering”

I detta pass får du en översikt av vad kontinuitetshantering är och hur det samspelar med det förebyggande informationssäkerhetsarbetet. Du får också exempel på hur man kan arbeta med kontinuitetshantering och vilket stöd som finns att få.

Talare:
Elina Lyckeborg, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Alexandra Grundel Lauritzen, enheten för försörjningsberedskap, MSB

Datum:

22 september 2022 10:30 – 12:00

4 oktober 2022 13:30 – 15:00

Båda tillfällena har samma innehåll, välj det som passar dig bäst.

Anmäl dig till tillfällena på MSB:s kalendersida

Tema 3: ”Ledning och styrning”

I detta pass som riktar sig till dig som CISO får du stöd när det gäller att utforma en relation med din ledning. I passet berörs också hur du lär känna din ledning och hur ni tillsammans etablerar ett gott samarbete för att leda och styra informationssäkerhetsarbetet.

Talare:

Hanna Lagerquist, enheten för systematisk informationssäkerhet
Tove Wätterstam, enheten för systematisk informationssäkerhet

Datum:

26 oktober 2022 13:30 – 15:00

16 november 2022 13:30 – 15:00

Båda tillfällena har samma innehåll, välj det som passar dig bäst.

Anmäl dig till tillfällena på MSB:s kalendersida

Senast granskad: 2 september 2022

Till toppen av sidan