Till innehåll på sidan

Webbinarieserien ”Informationssäkerhet i fokus”

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Varje tillfälle omfattar en presentation och en frågestund där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till en panel från MSB.
Alla webbinarier spelas in och föreläsningsdelen publiceras öppet i efterhand.

Tema 4: MSB:s metodstöd

Undrar du hur du ska ta dig an informationssäkerhetsarbetet? Önskar du att det fanns hjälp att få? Oavsett var du står i ditt arbete finns ett stort utbud av stödmaterial från MSB. I detta webbinarium får du en översikt av vilket stöd som finns. Vi ger också råd och tips kring hur det kan användas i praktiken.

Webbinaret avslutas med en paneldiskussion där du har möjlighet att ställa frågor till panelen om MSB:s olika stöd. Fundera redan nu på vilka frågor du skulle vilja ha svar på!

Talare:
Johanna Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB.
Kristina Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB

Datum och tid:

23 februari klockan 13.30-15.00

7 mars klockan 13.30-15.00

Länk till anmälan/kalendarium

Tema 3: Ledning och styrning

I detta pass som riktar sig till dig som CISO får du stöd när det gäller att utforma en relation med din ledning. I passet berörs också hur du lär känna din ledning och hur ni tillsammans etablerar ett gott samarbete för att leda och styra informationssäkerhetsarbetet.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under hösten 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Menti, som nämns i inslaget, kunde man bara använda under livesändningen.

Talare:

Hanna Lagerquist, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Tove Wätterstam, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB

Tema 2: Kontinuitetshantering

I detta pass får du en översikt av vad kontinuitetshantering är och hur det samspelar med det förebyggande informationssäkerhetsarbetet. Du får också exempel på hur man kan arbeta med kontinuitetshantering och vilket stöd som finns att få.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under hösten 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet.

Talare:
Elina Lyckeborg, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Alexandra Grundel Lauritzen, enheten för försörjningsberedskap, MSB

Tema 1:  En praktisk introduktion

En introduktion till det förebyggande informationssäkerhetsarbetet – var börjar du, vilka ska du involvera, vilka krav finns det? Du får även en översikt över vilket stöd och hjälp som finns att få från MSB.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under våren 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Frågestunden till panelen, som nämns i inslaget, är inte inspelad.

Talare:

Margareta Palmqvist, chef enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB.

Senast granskad: 28 november 2022

Till toppen av sidan