Till innehåll på sidan

Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Behöver du hjälp med att komma igång eller komma vidare med din organisations informationssäkerhetsarbete? Kontakta oss för råd! Här får du stöd i arbetet med att skydda din organisations viktiga information.

MSB:s rådgivningstjänst stödjer er i ert förebyggande arbete och underlättar för din organisation att anpassa informationssäkerhetsarbetet till er specifika verksamhet.

Tjänsten kompletterar de vägledningar och stödmaterial som tagits fram för att kunna användas av alla typer av organisationer.

Ställ din fråga i formuläret

I formuläret där du kan ställa din fråga och välja om du vill få svar via e-post, telefon eller videomöte.

Formulär för rådgivningstjänsten

Det här kan du få hjälp med

Rådgivningstjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt information och vägledning för det arbete som ska genomföras. MSB har mycket stödmaterial inom informationssäkerhet. Kontakta oss så guidar vi dig till rätt information.

Rådgivningstjänsten kompletterar de vägledningar och stödmaterial som tagits fram för att kunna användas av alla typer av organisationer. Från rådgivningen får du hjälp att anpassa arbetet till organisationen.

Vi ger självklart också svar på direkta faktafrågor. Det kan t.ex. handla om vad ett visst begrepp betyder, standarder som finns på området eller vilket stödmaterial du kan använda dig av.

Vill du bara ha någon att stämma av med? Vi fungerar också som bollplank och hjälper dig att komma vidare i arbetet.

Vem kan få hjälp?

Ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete är inte bara viktigt för den enskilda organisationen, utan för samhällets säkerhets och robusthet. Tjänsten vänder sig till alla som deltar i, driver eller ansvarar för informationssäkerhetsarbetet i en organisation. Vi prioriterar främst ärenden från offentlig sektor men tar även emot ärenden från näringsliv, särskilt organisationer inom samhällsviktig verksamhet.

Så här går det till

 • Fyll i din fråga i rådgivningstjänsten

  Fyll i dina uppgifter och din fråga i kontaktformuläret.
  Ställ din fråga här

 • Ange dina kontaktuppgifter

  Ange hur du vill bli kontaktad, via e-post, telefon, eller videosamtal.

 • Vi kontaktar dig

  Har du önskat telefon- eller videosamtal skickar vi en mötesbokning med förslag på tid. 

 • Svar på din fråga

  Vi förbereder ditt ärende. Du får svar på det sätt du har valt.

 • Sammanställning av frågor

  Vi sammanställer frågorna vi får för att förbättra vårt stödmaterial.

 • Utvärdera tjänsten

  I framtiden kan vi komma att kontakta dig för att be dig utvärdera tjänsten.

De vanligaste frågorna till Rådgivningstjänsten

Du kanske inte är ensam om din fråga. Här är några områden vi ofta får frågor om:

Att bygga systematiskt informationssäkerhet

Vanliga frågor berör vad det är klokt att göra först för dem som precis börjat jobba med informationssäkerhet, hur det är möjligt att komma vidare om det krånglar i ett visst moment och hur säkerhetsansvarig kan få ledningens stöd. MSB får också många allmänna frågor kring tolkningar av MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Om klassning på ett strukturerat sätt

De vanligaste frågorna som Rådgivningstjänsten får in berör vilket underlag som ska användas vid klassningen, vad det är viktigt att tänka på vid en informationsklassning samt hur resultatet av klassningen ska användas.

De viktigaste säkerhetsåtgärderna inom informationssäkerhet

Vi rekommenderar att resultatet av informationsklassningen används för att bestämma vilka säkerhetsåtgärder som är relevanta. Vanliga frågor handlar om hur resultatet av klassningen kan omsättas till relevanta åtgärder samt vilken säkerhetsnivå olika aktiviteter ska ha. Det är även vanligt att frågeställare undrar vilka säkerhetsåtgärder som är lämpliga i ett specifikt scenario.

Vi kan hjälpa till med mycket – men inte allt!

Som myndighet kan vi inte rekommendera specifika tjänster, system, säkerhetsåtgärder eller tillhandahålla information om vad som ska gälla i just din organisation. De beslut som verksamheten behöver fatta ska baseras på era egna analyser och förarbeten.

Vi kan däremot hjälpa dig med metoder för detta och att komma framåt i arbetet.

Vill du hjälpa andra genom att dela ett exempel?

Många som kontaktar oss efterfrågar exempel på hur andra organisationer har gjort. Att ta del av exempel kan vara ett bra sätt att komma igång och hitta vägar fram som passar organisationen. Har du ett exempel som du vill dela med dig av för att hjälpa andra? Alla exempel är välkomna.

Välj ”Skicka in ett exempel” i formuläret så tar vi kontakt med dig. Självklart anonymiseras alla exempel.

Till formuläret för rådgivningstjänsten

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetDu hittar exempel under ”Kunskapsbank” under respektive del.

Senast granskad: 31 mars 2023

Till toppen av sidan