Till innehåll på sidan

Om systematiskt informationssäkerhetsarbete

Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. En del information är särskilt värdefull, ibland till och med livsviktig, för organisationer och för den enskilda människan. Därför behöver den viktiga informationen skyddas så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig

Därför är informationssäkerhet viktigt

Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag – på samma sätt som av medarbetare, lokaler och utrustning. Vi kan kommunicera, lagra, förädla och till och med styra processer med information.

En del information är särskilt värdefull, ibland till och med livsviktig, för organisationer och för den enskilda människan. Allt från forskningsresultat och fotografier till fastighetsförteckningar och banksaldo. Om till exempel informationen i patientjournaler eller styrsystemen i kärnkraftverk skulle gå förlorad eller bli felaktig kan det få katastrofala följder. Därför behöver den viktiga informationen skyddas så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

Att arbeta aktivt med informationssäkerhet

Organisationer som arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet har bättre nytta av sin information och kan också undvika kostnader för onödigt skydd. Samtidigt mineras risker för oönskade händelser med negativa konsekvenser som kan påverka informationshanteringen.

Systematiskt och riskbaserade informationssäkerhetsarbete innebär en förutbestämd ordning som säkerställer att organisationen tar de steg som behövs för att identifiera vilken information som är viktig och sedan inför säkerhetsåtgärder för att skydda den. 

Informationssäkerhetsarbete riktat till organisationer

På informationssäkerhet.se finns ett metodstöd som är till hjälp för de organisationer som vill komma igång med eller förbättra sitt informationssäkerhetsarbete.

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Informationssäkerhet för privatpersoner

Under rubriken Råd till privatpersoner finns tips och checklistor för att förbättra sin egen informationssäkerhet. Sidan innehåller bland annat råd om hur man hanterar och skapar starka lösenord, undviker identitetsstöld med mera.

Råd till privatpersoner om informationssäkerhet

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan