Information finns överallt i en organisation: inom personaladministration, ekonomistyrning, produktinformation, kunddatabaser, strategisk planering, försäljning, support och service med mera. Att info...