Till innehåll på sidan

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation. Det erbjuder praktiskt stöd i att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.

Metodstödet syftar till att förtydliga hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan utformas och användas utifrån standarderna om ledningssystem för informationssäkerhet. Metodstödet innehåller vägledningar, råd, tips, mallar och andra verktyg.

Vem riktar sig metodstödet till?

Stödet riktar sig till den som samordnar informationssäkerhetsarbetet i organisationen och består av fyra olika metodsteg som tillsammans bildar helheten av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Dessa metodsteg är:

  • Identifiera och analysera.
  • Utforma.
  • Använda.
  • Följa upp och förbättra.

Metodstödet bygger på de internationella standarderna för informationssäkerhet i ISO/IEC 27000-serien och då främst på SS-EN ISO/IEC 27001 och SS-EN ISO/IEC 27002 om ledningssystem för informationssäkerhet.

Varför är ett metodstöd viktigt?

Metodstödet underlättar din organisation att följa NIS-regleringen
Metodstödet erbjuder praktiskt stöd till alla organisationer, också leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Man kan arbeta igenom metodstödets delar i tur och ordning eller använda de delar som passar bäst utifrån var man står i sitt informationssäkerhetsarbete. Många organisationer arbetar med flera steg parallellt.

Senast granskad: 20 maj 2019

Till toppen av sidan