Till innehåll på sidan

Kurser i informationssäkerhet

MSB har tagit fram kurser i informationssäkerhet för att höja lägstanivån på landets informationssäkerhet.

Kurserna ger dig och dina kollegor en bredd och ett helhetsperspektiv. En roll kan inte göra allt utan olika roller och olika perspektiv behövs för att informationssäkerhetsarbetet ska komma igång och komma vidare.

Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Grundutbildning i informationssäkerhet som tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information.

Kursen kan genomföras direkt på webben eller via eget LMS.

DISA - webbkursOm DISA på informationssäkerhet.se

Webbkurs i operativt informationssäkerhetsarbete för medarbetare med verksamhetsansvar

Syftet med kursen är att ge förutsättningar att utveckla grundläggande kunskaper om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken.

Kursen är webbaserad och innehåller 14 lektioner. Varje lektion är maximalt fem minuter lång.

Webbkurs i taktiskt informationssäkerhetsarbete för CISO

Här får du tips och råd för att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Kursen är webbaserad och innehåller 13 lektioner. Varje lektion är maximalt fem minuter lång.

Kurs i strategiskt informationssäkerhetsarbete för CISO och ledning

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för CISO och ledning att tillsammans, utifrån era olika roller, utveckla kunskap om hur effektiv styrning kan säkerställas och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbete kan genomföras.

MSB:s kurser på informationssäkerhet.se

Senast granskad: 10 juni 2021

Till toppen av sidan