Till innehåll på sidan

Tips och hänvisningar - Infosäkkollen

Här finns hänvisningar till stödmaterial som hjälp för dig och din organisation efter att ni fått ett resultat från verktyget Infosäkkollen.

Stödmaterialet består av vägledningar och övrigt stöd från MSB inklusive direkta hänvisningar till olika avsnitt i metodstödet på informationssakerhet.se. Vissa rapporter och andra publikationer som kan ge aktuell information är också inkluderade.

Återkopplingen ni fått i verktyget indikerar vilka arbetsområden som behöver utvecklas för att komma vidare i modellens nivåer. Innehållet på den här sidan är ordnat per arbetsområde så att ni kan hitta stöd kopplat till de områden ni vill arbeta med.

Om ni behöver en allmän och grundläggande introduktion innan ni fördjupar er i respektive område så har vi följande tips:

Informationssäkerhet i fokus: en praktisk introduktion (inspelad föreläsning)Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete: en översikt (publikation)

 • Analys och hantering av informationssäkerhetsrisker

  Resultatet inom området beror på vad organisationen lämnat för svar om sitt arbete med analys och hantering av informationssäkerhetsrisker (exempelvis om ett arbetssätt finns, hur det tillämpas och vad det innehåller) samt om hur arbetet med analys av informationssäkerhetsrisker kopplar till andra delar av informationssäkerhetsarbetet (exempelvis om underlag från omvärldsbevakningen används vid riskanalys och om säkerhetsåtgärder väljs på grundval av riskanalys).

   

  Stödmaterial för att komma vidare i arbetet

  Metodstödet: Analysera – RiskbildMetodstödet: Utforma – Riskhantering

  Metodstödet: Analysera - GapanalysRapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden

  Korta introduktionsfilmer

  Riskanalys

  En enkel introduktion till riskanalysen och riktar sig till dig som vill förstå mer om informationssäkerhetsarbetet i din organisation och hur riskanalysen kan hjälpa er till bättre informationssäkerhet.

  Gapanalys

  Introduktion till gapanalysen och riktar sig till dig som vill förstå mer om informationssäkerhetsarbetet i din organisation och hur gapanalysen kan hjälpa er till bättre informationssäkerhet.

 • Informationsklassning

  Resultatet inom området beror på vad organisationen lämnat för svar om sitt arbete med informationsklassning (exempelvis om ett arbetssätt finns, hur det tillämpas och vad det innehåller) samt om hur arbetet med informationsklassning kopplar till andra delar av informationssäkerhetsarbetet (exempelvis om underlag från omvärldsbevakningen används vid informationsklassning och om säkerhetsåtgärder väljs på grundval av informationsklassning).

   

  Stödmaterial för att komma vidare i arbetet

  Metodstödet: Utforma - KlassningsmodellMetodstödet: Använda - Klassning av information

 • Uppföljning och utvärdering

  Resultatet inom området beror på vad organisationen lämnat för svar om uppföljning och utvärdering av de olika arbetssätten inom informationssäkerhetsarbetet och om uppföljning av vissa resultat av arbetet (exempelvis om organisationen följt upp skillnaden mellan genomförda och valda säkerhetsåtgärder).

  Utöver det beror resultatet bland annat på svar om i vilken mån organisationen undersökt medarbetarnas kunskaper och synpunkter vad gäller informationssäkerhetsarbetet (exempelvis hur väl medarbetarna tagit till sig och tillämpat kunskaper från genomförd utbildning samt vad medarbetarna uppfattat för framgångsfaktorer respektive hinder för att arbeta informationssäkerhet).

  Stödmaterial för att komma vidare i arbetet

  Metodstödet: Följa upp - Utvärdera och följa upp

  Mognadsdialogen

Senast granskad: 29 september 2022

Till toppen av sidan