Till innehåll på sidan

Övningar inom informationssäkerhet

Erfarenheter från inträffade it-incidenter och it-relaterade kriser visar att det är viktigt att aktörer är förberedda för de specifika utmaningar som just it-krissituationer ställer dem inför. Regelbundna övningar är en förutsättning för att utveckla och utvärdera förmågan att hantera denna typ av kriser.

It-relaterade kriser ställer även krav på teknisk kompetens samt förutsätter samarbete mellan tekniska experter och övriga medarbetare i organisationen, exempelvis ledningsgruppen eller kommunikatörer. Övning och utbildning för att hantera de tekniska aspekterna av it-relaterade kriser är därmed också av stor vikt för att bygga upp förmågan.

Särskilt viktiga är de nationella tvärsektoriella övningarna, som syftar till att utveckla samordning och samverkan i samhället. MSB ansvarar för övningsserien NISÖ som syftar till att stärka samhällets förmåga till krishantering och samhällets förmåga att hantera it-relaterade kriser. Den första NISÖ-övningen genomfördes 2010, och ytterligare övningar i serien hölls 2012 och 2018. Detta ligger i linje med de nationella och internationella direktiv som syftar till att stärka Sveriges och EU:s förmåga inom it- och informationssäkerhet. Nästa NISÖ-övning äger rum 2021.

Övningen NISÖ 2018-års erfarenhetsrapport

Senast granskad: 12 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan