Till innehåll på sidan

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

På dessa sidor hittar du MSB:s råd och stöd om systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Webbinarier: Informationssäkerhet i fokus

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Webbinarierna riktar sig till personer i offentlig förvaltning, särskilt till dem som har formellt eller informellt ansvar för informationssäkerhetsfrågor. Varje tillfälle omfattar en presentation och en frågestund.

Anmäl dig till Informationssäkerhet i fokus via kalendern

Metodstöd

Ny vägledning för personer i ledande funktioner.

Infosäkkollen

Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Föreskrifter och vägledningar

Här finns föreskrifter och tillhörande stödmaterial som rör informationssäkerhet i statliga myndigheter.

Mognadsdialogen

Ett pedagogiskt verktyg för uppföljning av systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan