Till innehåll på sidan

Utveckling av framtidens kommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet

Den säkerhetspolitiska utvecklingen, förändrade arbetssätt och den tekniska utvecklingen ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering.

MSB arbetar tillsammans med aktörerna för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom ska ersätta det nationella kommunikationssystemet Rakel.

Den nya kommunikationslösningen ska bland annat tillföra ökad datakapacitet och göra det möjligt att skicka större mängder data, bilder och video. Lösningen måste uppfylla höga krav på informationssäkerhet, robusthet, skydd, tillgänglighet och statlig rådighet.

Arbetet med ett gemensamt, utvecklat och säkert kommunikationssystem

I tidslinjen kan du följa historiken kring arbetet med det framtida kommunikationssystemet.

25 juni 2020

Regeringen ger MSB två uppdrag för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

  • Uppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet.
  • Uppdrag att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses.

Det första uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2022. Det andra uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2021.

MSB får i uppdrag av regeringen att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

1 mars 2018

MSB och Trafikverket lämnar den 1 mars sin slutredovisning till regeringen av kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för en ny säker, gemensam kommunikationslösning.

”Slutredovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar” (1 mars 2018) finns att begära ut i sin helhet från diariet på Trafikverket och MSB. En sekretessbedömning görs innan dokumentet lämnas ut.

12 januari 2018

MSB och Trafikverket redovisar den 12 januari kostnader och tidplan för en säker, gemensam kommunikationslösning med Trafikverket som huvudman.

Rapporten "Redovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar" finns att begära ut från diariet på Trafikverket och MSB. En sekretessbedömning görs innan rapporten lämnas ut.

Sammanfattning av Redovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

13 december 2017

MSB och Trafikverket får regeringsuppdrag att närmare redovisa kostnader och tidplan samt en alternativ ansvarsfördelning än den som redovisades i tilläggsuppdraget den 23 maj.

8 juni 2017

MSB redovisar regeringsuppdrag om användarkrets och användning av kommunikationslösningen.

Användarkrets och användning av en utvecklad och säker kommunikationslösning

23 maj 2017

Utredare Gunnar Holmgren redovisar tilläggsuppdrag om vem som skulle kunna ansvara för att bygga och förvalta kommunikationslösningen samt hur befintlig statlig infrastruktur skulle användas som en del av lösningen.

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

8 mars 2017

Regeringskansliets utredare Gunnar Holmgren redovisar ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” (Ds 2017:7) som behandlar hur en gemensam kommunikationslösning skulle kunna utformas.

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

18 mars 2016

MSB redovisar ett regeringsuppdrag om vilka behov och krav aktörerna har för utvecklad säker kommunikation, tänkbara lösningar samt kostnader och tidplan för olika alternativ.

En gemensam kommunikationslösning för samhället

17 december 2015

I december 2015 får MSB av regeringen "Uppdrag om säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar".

Film om behovet av en ny kommunikationslösning

En väl fungerande kommunikation, utan avbrott eller problem med täckning, är avgörande för att samhällsviktiga aktörer ska kunna klara sitt uppdrag och rädda liv.

Se en kort introduktionsfilm med en övergripande beskrivning av behovet av en ny kommunikationslösning för de aktörer som idag använder Rakelsystemet.

Senast granskad: 2 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan