Till innehåll på sidan

SGSI

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.

Nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna kunder få åtkomst till andra anslutna kunders databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser. För att få ansluta sig till SGSI ställs höga krav på kundernas arbete med it-säkerhet och signalskydd, motsvarande ISO 27001. Syftet är att skapa tillit och förtroende mellan de användare som utbyter skyddsvärd information.

SGSI - Verktyg och tjänster

Vilka får använda SGSI?

  • myndigheter
  • kommuner
  • regioner.

SGSI får endast användas av kunder som uppfyller gemensamt framtagna säkerhetskrav. En ackreditering krävs för att få ansluta.

Senast granskad: 9 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan