Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid exempelvis elavbrott fortsätter systemet att drivas med hjälp av en välplanerad och långvarig reservkraft.

Krypterad informationsdelning

Radiokommunikationen mellan radioterminal och basstation i Rakel har skydd mot obehörig avlyssning. Med tilläggstjänsten Sekretess ges full kryptering hela vägen från radioterminal till radioterminal genom nätet. Det gäller även vid gruppsamtal och SDS.

Rakel - Verktyg och tjänster

Tilläggstjänst i Rakel: Sekretess

Vilka får använda Rakel?

Det är i första hand aktörer med samhällsviktig verksamhet som får ansluta sig till Rakel. Radioanvändningen ska behövas för uppgifter inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Senast granskad: 10 maj 2021

Till toppen av sidan