Till innehåll på sidan

NIS-tillsyn

NIS-direktivet ställer krav på medlemsstaterna att utse myndigheter som ska övervaka tillämpningen av direktivet på nationell nivå.

Följande myndigheter utövar tillsyn av NIS-direktivet i Sverige inom respektive sektor:

  • Statens energimyndighet - energi
  • Transportstyrelsen - transport
  • Finansinspektionen - bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur
  • Inspektionen för vård och omsorg - hälso- och sjukvårdssektorn
  • Livsmedelsverket - leverans och distribution av dricksvatten
  • Post- och telestyrelsen - digital infrastruktur och digitala tjänster

Vad betyder det att vara tillsynsmyndighet?

Tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över att den nya lagen och föreskrifter följs. Det innebär bland annat att tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att leverantörer uppfyller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.
För leverantörer av digitala tjänster ska tillsyn endast göras i efterhand, när tillsynsmyndigheten har en anledning att anta att en leverantör inte uppfyller kraven.

Senast granskad: 6 december 2019

Till toppen av sidan