EU:s NIS-direktiv implementerades i Sverige under 2018 och riktar sig till leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, det vill säga verksamheter som är viktiga för att upprätthålla kritisk...