Till innehåll på sidan

EU-utlysning med finansieringsmöjligheter kopplade till NIS-direktivet

Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för arbetet att höja cybersäkerhetskapaciteten. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar.

Observera att denna sida har uppdaterats med information om hur ansökningsförfarandet går till, samt vilka slutdatum för ansökan som gäller.

Bakom utlysningen ”2020 CEF Telecom Call - Cybersecurity (CEF-TC-2020-2)” står Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Utlysningen syftar till att stärka cybersäkerheten i, och främja samarbete inom detta arbete mellan, medlemsstaterna.

Utkast på ifylld ansökan, som görs på utlysningens hemsida, ska laddas ner i PDF och skickas till MSB senast 24 september

Utlysningen har i år fyra mål (objectives). Alla ansökningar måste adressera något av målen.

Vem kan söka?

Följande aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka finansiering:

 • Leverantörer av samhällsviktiga tjänster
 • Behöriga myndigheter och nationella kontaktpunkter

Detaljerad information om vem som kan söka under vilka målsättningar finns på INEA:s utlysningssida.

Utlysningssida för INEA på EU-kommissionens webbplats

Vilka aktiviteter kan man få finansiering för?

Under varje mål i utlysningen finns exempel på aktiviteter som kan finansieras inom ramen för utlysningen. Kostnader som täcks avser kostnader som har uppstått tidigast från det att ansökan skickades in till det att aktiviteten har genomförts enligt plan.

Medfinansiering kan uppgå till 75 procent av aktivitetens totala kostnad. Egen finansiering motsvarande 25 procent av den totala kostnaden för planerad aktivitet krävs således för att kunna bli beviljad finansiering från utlysningen.

Förberedelser inför ansökan

Börja förbereda er ansökan så snart som möjligt och skapa ett utkast i det elektroniska ansökningssystemet ”TENtec eSubmission module”. Länk till systemet finns på utlysningssidan. Vad ansökan ska innehålla beskriver INEA i utlysningsdokumenten. Ansökan ska vara skriven på engelska.

Observera att om du planerar att skicka in en ansökan är det mycket viktigt att du tar del av samtliga utlysningsdokument på INEA:s utlysningssida. Informationen är på engelska. INEA erbjuder en ”Guide for applicants” som ger vägledning i hur arbetet med ansökan går till samt en omfattande FAQ om utlysningen.

Godkännande från regeringen krävs

Innan du kan skicka in din ansökan till INEA behövs ett godkännande från den svenska regeringen. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster behöver även ett intyg från utpekad tillsynsmyndighet.

Intyg från tillsynsmyndighet

Om den sökande är en leverantör av samhällsviktiga tjänster skickar den sökande mallen för så kallat ”confirmation letter” till utpekad tillsynsmyndighet. Mallen finns att ladda ner bland utlysningsdokumenten på INEA:s utlysningssida. Observera att ansökningsnumret (benämns ”TENtec proposal number” i Word-mall och ”Code” eller ”Draft Nr” i det elektroniska ansökningssystemet) måste vara förifyllt. Tänk på att vara ute i god tid. Intyg från tillsynsmyndigheten skickas tillbaka digitalt.

Energi

Energimyndigheten
nistillsyn@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/systemsaker

Bankverksamhet samt finansmarknadsinfrastruktur

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se
https://fi.se/nis

Hälso- och sjukvård

Inspektionen för vård och omsorg
https://www.ivo.se/for-yrkesverksamma/informationssakerhet/

Leverans och distribution av dricksvatten

Livsmedelsverket
nistillsyn@slv.se
https://www.livsmedelsverket.se/nis

Digital infrastruktur samt digitala tjänster

Post- och telestyrelsen
nis@pts.se
https://pts.se/nis

Transport

Transportstyrelsen
nis@transportstyrelsen.se
https://www.transportstyrelsen.se/nis

 

Godkännande från regeringen

Samtliga ansökningar behöver ett godkännande från den svenska regeringen innan de kan skickas in. MSB kommer kontrollera att ansökningarna är fullständiga och faller inom ramen för utlysningen innan de går vidare till regeringskansliet.

Skicka fullständig ansökan till MSB via e-post registrator@msb.se senast den 24 september. Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Del A (laddas ner i PDF-format från ansökningssystemet)
 • Del B
 • Del C
 • Del D
 • Del A2.3 där ansökningsnumret är förifyllt (sida 6 i Word-versionen av ansökningsformuläret, se INEA:s utlysningssida)

För leverantörer av samhällsviktiga tjänster:

 • Påskrivet och skannat ”confirmation letter” från tillsynsmyndigheten

Den som har fått en ansökan godkänd av regeringen får del A2.3 påskriven och skannad av MSB via e-post vecka 44.

Övergripande tidsplan

 • 30 juni 2020: Utlysningen öppnar
 • 24 september: Sista dag att skicka fullständig ansökan till MSB för granskning, inför vidare beredning av regeringskansliet.
 • Vecka 44 2020: Sökande får besked via e-post om ansökan fått godkännande av regeringen samt del A2.3 påskriven och skannad.
 • 5 november 2020: Sista dag att skicka ansökan till INEA.
 • November 2020 - januari 2021: Utvärdering av inkomna förslag och ansökningar.
 • April 2021: Samråd med CEF-kommittén och antagande av urvalsbeslutet.
 • Maj-augusti 2021: Förberedelse och underskrift av bidragsavtal.

Kontakt

Om du har frågor om processen för att få din ansökan godkänd av den svenska regeringen är du välkommen att kontakta MSB på registrator@msb.se. Övriga frågor om utlysningen hänvisas till INEA:s helpdesk som du hittar kontaktuppgifter till på INEA:s utlysningssida.

Läs mer

Utlysningssida för INEA på EU-kommissionens webbplats

Senast granskad: 17 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan