Till innehåll på sidan

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s forskningsprogram och innehåller satsningar inom bland annat cybersäkerhet. Cybersäkerhetsutlysningarna för 2022 öppnar 30 juni och stänger 16 november 2022.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och tar över efter Horisont 2020. Programmet gäller för perioden 2021-2027.

Horisont Europa är indelat i sex kluster varav kluster 3 om civil säkerhet för samhället inrymmer åtgärder inom cybersäkerhet.

Budget och satningar för programmet

Den totala budgeten för åtgärderna inom cybersäkerhet för hela perioden är oklar. För åren 2021-2022 är budgeten cirka 135 miljoner euro och utlysningarna för 2022 omfattar satsningar inom:

  • hot- och incidenthantering i komplexa digitala miljöer
  • metoder och verktyg för verifiering och testning av potentiellt sårbar hård- och mjukvara
  • framtidssäker kryptografi
  • utveckling och validering av processer och verktyg för certifiering av it-produkter, tjänster och processer.

Utlysningarna öppnar 30 juni och stänger 16 november 2022.

Huvudansvarig i Sverige för Horisont Europa kluster 3 är Vinnova i samarbete med MSB.

När ECCC är inrättat förväntas EU-organet i samarbete med nätverket av NSC att ansvara för utvecklingen och genomförandet av de cybersäkerhetsutlysningar som kräver samfinansiering av medlemsstaterna.

Om Horisont Europa på Vinnovas webbplatsOm Horisont Europa på EU:s webbplatsOm Horisont Europa kluster 3 på EU:s webbplats

Senast granskad: 17 januari 2022

Till toppen av sidan