Till innehåll på sidan

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet som gäller för perioden 2021-2027 delas in i sex kuster varav det tredje som gäller civil säkerhet för samhället omfattar åtgärder inom cybersäkerhet.

EU-kommissionens europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) ansvarar för förvaltning och utlysning av EU-medel för cybersäkerhetsforskning och arbetsprogram inom Horisont Europa. ECCC ska i samarbete med nätverket av nationella centra ansvara för utveckling och genomförande av de cybersäkerhetsutlysningar som kräver samfinansiering av medlemsstaterna. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete.

Huvudansvar och budget

Huvudansvarig i Sverige för Horisont Europa kluster 3 är Vinnova i samarbete med NCC-SE. Horisont Europa delas in i sex kuster varav det tredje som gäller civil säkerhet för samhället omfattar forskning och teknisk utveckling inom cybersäkerhet. Programmet gäller för perioden 2021-2027. Budget för åtgärder inom cybersäkerhet för hela perioden är inte fastställd.

Planerade satsningar inom Horisont Europa

Planerade satsningar inom arbetsprogrammet för civil säkerhet för samhället när det gäller cybersäkerhet publiceras på EU:s webbplats Horisont Europa kluster 3.

Senast granskad: 20 januari 2023

Till toppen av sidan