Till innehåll på sidan

EU-utlysningar

Här publiceras cybersäkerhetsutlysningar från Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL). Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och innehåller satsningar inom bland annat cybersäkerhet. Digitalt Europa (DIGITAL) är EU:s införandeprogram och innehåller bland annat ett cybersäkerhetsprogram för 2021-2022.

 

Senast granskad: 17 februari 2023

Till toppen av sidan