Till innehåll på sidan

EU-utlysningar

Här publiceras cybersäkerhetsutlysningar från Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL). Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och innehåller satsningar inom bland annat cybersäkerhet. Digitalt Europa (DIGITAL) är EU:s införandeprogram och innehåller bland annat ett cybersäkerhetsprogram för 2021-2022.

Utlysningar inom EU-programmet DIGITAL Cybersecurity

Ansökan öppnar 15 november 2022 och stänger 15 februari 2023

Frågor och svar om utlysningarna

Senast granskad: 28 juni 2022

Till toppen av sidan