Till innehåll på sidan

Aktuella EU-utlysningar

Här hittar du ett urval av aktuella utlysningar inom EU-finansieringsprogrammen DIGITAL och Horisont Europa som omfattar cybersäkerhet. Informationen nedan ger en överblick av innehållet i utlysningarna. Utlysningstexten för respektive utlysning finns på EU:s portal och anger den information som gäller för varje utlysning.

DIGITAL - Cybersäkerhet

 • DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDU: Specialised education programmes in key capacity areas

  Du som vill bidra till utvecklingen av den digitala kapaciteten i EU kan nu söka finansiellt stöd inom EU:s finansieringsprogram DIGITAL för att genomföra aktiviteter som syftar till att nyttja de senaste forskningsresultaten vid implementering av lösningar inom cybersäkerhet.

  Syftet med utlysningen är att skapa förutsättningar för att bli världsledande på digitala utbildning inom cybersäkerhet samt att öka utbildningsutbudet. Detta ska leda till utveckling av ett digitalt pedagogiskt ekosystem inom cybersäkerhet i samverkan mellan akademi och industri.

  Utlysningen stödjer utformningen och genomförandet av högre utbildningsprogram såsom kandidat- och magisterprogram och kompetenshöjande kurser som leder till ökat antal certifieringar. Detta förväntas bidra till att minska rådande kompetensbrist samt uppfyllelse av EUs mål inom Digital Decade Policy Programme - 20 miljoner IKT-specialister på marknaden år 2030.

  Läs mer om Digital Decade Policy ProgrammeProjektet förväntas pågå 48 månader.
  Så kallat finansiellt stöd till en tredje part (FSTP) tillåts i denna utlysning.
  För mera information och villkor se utlysningstext.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till konsortier med deltagare från högre utbildningsinstitutioner, yrkesutbildningar, forskningsorganisationer och företag som levererar avancerade digitala teknikprogram och tvärvetenskapliga kurser för användare av avancerad digital teknik.
  Ett konsortium förväntas bestå av minst sex aktörer från fem olika länder.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningssportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant.

  Utlysningen öppnar

  Utlysningen stänger

  Information om resultat

  Avtal

  21 november 2023

  1 mars 2024 kl. 17:00 CET

  juni 2024

  december 2024

  Totalbudget för utlysningen: EUR 30 miljoner EUR
  Maximalt bidrag per projekt: EUR 10 miljoner per projekt
  Typ av bidrag: Lump sums — 50 % finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:S EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan.  Du når oss via ncc-se@msb.se

  Läs utlysningstexten (europa.eu) Läs mer i arbetsprogrammet (europa.eu)EU:s onlinemanual EU:s utlysningsportal funding & tenders (europa.eu)

 • DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU: Specialised education programmes in key capacity areas - Advanced digital skills analysis

  Du som vill bidra till utvecklingen av den digitala kapaciteten i EU kan nu söka finansiellt stöd inom EU:s finansieringsprogram DIGITAL för att genomföra aktiviteter som syftar till att nyttja de senaste forskningsresultaten vid implementering av lösningar inom cybersäkerhet.

  Den här åtgärden förväntas att ge insikter i förändrade krav på avancerad digital kompetens inom EU genom att samla in synpunkter på befintliga erbjudanden om utbildning inom området och i vilken utsträckning den matchar dagens och framtida behov på arbetsmarknaden.

  Exempel på aktiviteter som kan omfattas av finansiering är litteraturstudier, kartläggningsaktiviteter, skrivbordsstudier, enkäter, kampanjer, datainsamling och olika typer av dialog och möten.

  Projektet förväntas pågå 48 månader.
  För mera information och villkor se utlysningstext

  Vem kan söka?

  Konsortiet bör visa en god expertis i utformning och driftsättning av analyser, undersökningar och utvärderingsåtgärder relaterade till avancerad digital teknik och digital kompetens liksom
  nätverk inom detta område. Dessutom bör konsortiet visa kunskap och expertis vad gäller
  läget och behoven hos utbildningsinstitutioner och företag (särskilt små och medelstora företag) relaterade till forskning, utveckling och tillämpning av avancerade digital teknik och digital kompetens.

  Ett konsortium förväntas bestå av minst fyra aktörer från fyra olika länder.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningssportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant.

  Utlysningen öppnar

  Utlysningen stänger

  Information om resultat

  Avtal

  21 november 2023

  1 mars 2024 kl. 17:00 CET

  juni 2024

  december 2024


  Totalbudget för utlysningen: EUR 2 miljoner
  Maximalt bidrag per projekt: EUR 2 miljoner per projekt
  Typ av bidrag: Coordination and Support Actions (CSA) — 100 % finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:S EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan. Du når oss via ncc-se@msb.se

  Läs utlysningstexten (europa.eu) Läs mer i arbetsprogrammet (europa.eu)EU:s onlinemanual EU:s utlysningsportal Funding & Tenders (europa.eu)

 • DIGITAL-2023-SKILLS-05-CYBERACADEMY: Cybersecurity Skills Academy

  Du som vill bidra till utvecklingen av den digitala kapaciteten i EU kan nu söka finansiellt stöd inom EU:s finansieringsprogram DIGITAL för att genomföra aktiviteter som syftar till att nyttja de senaste forskningsresultaten vid implementering av lösningar inom cybersäkerhet.

  Finansiering kommer att finnas tillgänglig för genomförande av nya utbildningsmöjligheter eller uppskalning av framgångsrika sådana med särskilt fokus på behoven hos små och medelstora företag och offentlig förvaltning inom området cybersäkerhet. Utbildningar bör ta hänsyn till företagens behov och i synnerhet underlätta tillgången till cybersäkerhetstalanger för små och medelstora företag och nystartade företag inom olika sektorer. Det finns även möjlighet att söka finansiering för aktiviteter som stöder tex förvaltning, uppföljning och kommunikation inom ramen för utlysningen.

  Projektet förväntas pågå 36 månader.
  Så kallat finansiellt stöd till en tredje part (FSTP) tillåts i denna utlysning.
  För mera information och villkor se utlysningstext.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till konsortier med deltagare så som högskolor, yrkesutbildningar, institutioner, offentliga förvaltningstjänster, forskningsorganisationer, företag och nationella kompetenscentrum för cybersäkerhet.

  Ett konsortium förväntas bestå av minst tre aktörer från tre olika länder eller minst ett europeiskt konsortium  (EDIC) för digital infrastruktur bestående av aktörer från minst tre olika länder.

  Läs mer om europeiskt konsortium för digital infrastruktur (EDIC)Planerar ni att söka till denna utlysning vänligen kontakta NCC-SE:s EU-rådgivare för mera information gällande EDIC.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningssportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant.

  Utlysningen öppnar Utlysningen stänger

  Information om resultat

  Avtal

  21 november 2023

  1 mars 2024 kl. 17:00 CET

  juni 2024

  december 2024

  Totalbudget för utlysningen: EUR 10 miljoner EUR
  Maximalt bidrag per projekt: EUR 2-4 miljoner per projekt beroende på aktivitet
  Typ av bidrag: Simple grants — 50% finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:S EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan. Delta gärna på våra informationsträffar. Du når oss via ncc-se@msb.se

  Läs utlysningstexten (europa.eu) Läs mer i arbetsprogrammet (europa.eu)EU:s onlinemanual EU:s utlysningsportal  Funding & Tenders(europa.eu)

Kontakta NCC-SE

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta NCC-SE:s rådgivare för EU-utlysningar

Senast granskad: 24 november 2023

Till toppen av sidan