Till innehåll på sidan

DIGITAL (Digitalt Europa)

DIGITAL (Digitalt Europa) är EU:s införandeprogram och innehåller bland annat ett cybersäkerhetsprogram för 2021-2022.

Programmet för ett digitalt Europa, eller DIGITAL, är ett nytt EU-program som ska påskynda den digitala transformationen för företag, offentlig sektor och medborgare. Det är ett införanderelaterat program och kompletterar Horisont Europa, som huvudsakligen fokuserar på forskning och teknisk utveckling.

Huvudansvar och budget

Huvudansvarig för samordningen av DIGITAL i Sverige är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGITAL gäller för perioden 2021-2027 och är indelat i fem specifika mål inom storskalig digital kapacitet och infrastrukturuppbyggnad.

För åtgärder inom det specifika målet för cybersäkerhet och förtroende (mål 3), har DIGITAL en total budget för hela programperioden på 1,6 miljarder euro.

Fyra arbetsprogram under 2021-2022

Den första programperioden 2021-2022 innehåller fyra arbetsprogram:

  • ett huvudprogram med åtgärder inom bland annat AI, digitala färdigheter och en europeisk infrastruktur för kvantkommunikation (EuroQCI)
  • ett arbetsprogram för högpresterande datorsystem
  • ett program för europeiska digitala innovationshubbar (EDIH)
  • ett cybersäkerhetsprogram.

ECCC kommer framöver att ansvara för utvecklingen och genomförandet av arbetsprogrammen för cybersäkerhet i samarbete med nätverket av nationella centra.

Även huvudprogrammet inom DIGITAL innehåller cybersäkerhetsåtgärder men som inte kommer att hanteras av ECCC och nätverket av nationella centra.

Budgeten för dessa åtgärder uppgår till 222 miljoner euro under programperioden 2021-2022 varav 170 miljoner euro vigs för EuroQCI.

Budgeten för arbetsprogrammet för cybersäkerhet 2021-2022 är på 269 miljoner euro.

Satsningar inom arbetsprogrammet cybersäkerhet

Satsningar inom arbetsprogrammet för cybersäkerhet kommer att ske inom bland annat:

  • testbäddar för cybersäkerhet
  • sammankopplade SOC:ar (Security Operations Centres)
  • säkerhet inom 5G
  • stöd till hälso- och sjukvårdssektorn (utlysningen är stängd)
  • stöd för implementeringen av EU-reglering inom cybersäkerhet.
  • Gällande den sista punkten tar DIGITAL över det stöd som tidigare gavs inom EU-programmet CEF Cybersecurity för genomförandet av NIS-direktivet. Stöd ges också till tillämpningar inom ramen för cybersäkerhetsakten.

Senast granskad: 19 september 2022

Till toppen av sidan