Till innehåll på sidan

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) - Cybersäkerhet

DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Programmet pågår under år 2021-2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro. Inom programmet finns 1,5 miljarder euro avsatt för åtgärder inom cybersäkerhet.

Det är EU-kommissionens europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) som ansvarar för utveckling och genomförande av arbetsprogram med inriktning mot cybersäkerhet inom DIGITAL. Åtgärderna inom cybersäkerhet ska främst genomföras genom ECCC. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete inom cybersäkerhet.

Fokus inom cybersäkerhet för utlysningar inom DIGITAL ligger på ökad kompetensnivå och utveckling av teknik som ger en hög säkerhetsnivå för nät- och informationssystem. Utlysningarna är öppna för företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Sökande behöver vara en juridisk person inom ett EU/EES-land eller annat associerat land.

Huvudansvaret för samordningen av hela programmet DIGITAL i Sverige har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Sök finansiering inom cybersäkerhet från DIGITAL

På nationell nivå arbetar NCC-SE inom cybersäkerhet med att knyta kontakt mellan svenska och europeiska forskare och företag och underlätta för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar.

För vägledning i hur du söker EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar kan du kontakta oss på: ncc-se@msb.se

Du är även välkommen att delta på våra nationella informationsträffar anordnade av NCC-SE.

Presentationsmaterial om programmet ett digitalt Europa (DIGITAL)

Utlysningar under 2023 inom programmet DIGITAL

I tabellen nedan anges planerade utlysningar öppna för alla aktörer att söka under 2023 inom programmet DIGITAL.

För mera information se arbetsprogram:

DIGITAL Europe Work Programme 2023-2024 (pdf)

DIGITAL Europe - Cybersecurity Work Programme 2023-2024 (pdf)Vid öppnande av utlysning finns mera information tillgänglig i EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu) portal som innehåller information om alla aktuella utlysningar för EU-finansieringsprogram så även för DIGITAL. Observera att angivna tider för öppnande av utlysningar i arbetsprogram och övrig kommunikation är preliminära. 

Cybersäkerhetsprogrammet

Utlysning

Information

Budget (milj EUR)

Finansieringsgrad

Preparedness Support and Mutual Assistance

Utlysningen öppnar Q3 2023

Projekttid: 24 månader

35

Grant for Financial Support: projektledning 100%, övriga kostnader 50%

Coordination Between the Cybersecurity Civilian and Defence Spheres

Utlysningen öppnar Q3 2023

Projekttid: 36 månader

3

Coordination and support action grant: 100%

Standardisation in the Area of Cybersecurity

Utlysningen öppnar Q3 2023

Projekttid: 36 månader

3

Coordination and support action grant: 100%

Support for Implementation of EU Legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies

Utlysningen öppnar Q3 2023

Projekttid: 36 månader

Indikativ budget per anslag: 1 - 2 miljoner EUR

30

Simple grant: 50%

Hur skriver du en bra ansökan?

Det är viktigt att du när en utlysning öppnar läser utlysningstexten noggrant. Du hittar information om utlysningen DIGITAL på EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu) portal som innehåller information om aktuella utlysningar för EU-finansieringsprogram. För ansökan behöver du skaffa ett konto.

Om du överväger att söka är det rekommenderat att delta på EU kommissionens informationsträffar. Förutom information om innehåll och krav i en utlysning erbjuder träffarna ofta möjlighet att få kontakt med relevanta nätverk samt hitta projektparter från andra länder. Tänk på att vissa av utlysningarna kräver samarbete mellan aktörer. EU har även en egen söktjänst som gör det möjligt att identifiera potentiella partners.

EU:s  söktjänst Partner Search (europa.eu)Vid skrivande av ansökan kan du ta hjälp av EU-kommissionens Online Manual.

Online Manual - Funding Tenders Opportunities (europa.eu)Ansökan lämnas in av den projektpart i konsortiet som är projektkoordinator.

Kontakta gärna även NCC-SE om ni har frågor eller behöver stöd vid ansökan. För mera information delta även gärna på nationella informationsträffar anordnade av NCC-SE.

Senast granskad: 14 juli 2023

Till toppen av sidan