Till innehåll på sidan

Nationell cyber range och testbädd

Under 2016 togs beslutet att lyfta den testbädd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten (FM) finansierat och som realiserats genom Totalförsvarets forsknings institut (FOI) till en Nationell Cyber range och testbädd. Testbädden benämns även ”Cyber Range And Training Environment” (CRATE)

Utan en välfungerande nationell cyber range och testbädd är det mycket svårt att bibehålla och på ett effektivt och ekonomiskt sätt vidmakthålla och vidareutveckla den förmåga inom sakområdet Cybersäkerhet som nationen behöver.

Vad är Cyber range och testbädd?

En Cyber range och testbädd är en virtualiserad miljö som återspeglar verkligheten på ett realistiskt sätt ned till minsta tekniska detalj. Syftet är att i en helt kontrollerad miljö bedriva verksamhet på ett kontrollerat, strukturerat och deterministisk sätt.

Anläggningen består i dagsläget av cirka 800 fysiska servrar i ett kluster tillsammans med kommunikationsutrustning för att återskapa mycket komplexa miljöer. Exempelvis existerar ett simulerat internet med geolokaliserade routrar.

Miljöer med tusentals samtidigt virtualiserade enheter kan genereras och styras genom egenutvecklade verktyg. I anläggningen nyttjas bland annat virtualiseringsprogramvaran Virtualbox. Det vill säga, alla operativsystem och programvaror som VirtualBox kan hantera går med lätthet att implementera och simulera i denna anläggning. För utrustning som inte går att virtualisera finns möjligheter att koppla in fysiska enheter direkt i anläggningen. För utökad konnektivitet finns det färdigutvecklade VPN lösningar för att koppla upp intressenter till denna anläggning.

I anläggningen finns även simulerade användare, dessa användare (bots) kan bland annat, logga in på maskiner, läsa e-post, öppna bilagor, skicka e-post, skapa dokument och nyttja resurser, allt för att kunna återskapa en så verklig miljö som möjligt.

Vad är testbädden till för?

Denna testbädd är den basplatta för all teknisk verksamhet inom NCS3 och har även möjliggjort ett antal världsunika tekniska övningar. I dagsläget nyttjas denna nationella resurs av flera parter, men det har visat sig att behovet är större än vad denna resurs är kapabel till idag. MSB ser att efterfrågan för att nyttja denna nationella resurs ökar snabbt vilket medför behov både av teknikutveckling för att skala upp förmågan samt att hålla hård- och mjukvara uppdaterad.

I och med detta har MSB nu startat upp fleråriga projekt som ska leda till att renodla denna nationella resurs mer, bland annat genom tekniska uppgraderingar och mjukvaruutveckling. I och med detta kan denna resurs fungera som en mer generisk infrastruktur och genom en modulär arkitektur kan instansieras i multipla segmenterade delar.

Detta kommer leda till att det finns en möjlighet att facilitera test/laborationer, forskning, övningar och utbildningar för att kunna nå målet med ett mer resilient samhälle som kan motstå cyberattacker.

När startade arbetet?

Arbetet med denna testbädd startades redan 2008 och har använts i cyberförsvars- och cybersäkerhetsövningar, kursverksamhet och laborationer samt i ett flertal forskningsprojekt.

Kontakt

Vid frågor om denna nationella resurs, kontakta scada@msb.se

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan