Till innehåll på sidan

IT-incidentrapportering 2019: Fler myndigheter bör rapportera mer

Samhället digitaliseras i en snabb takt. Tekniken blir allt mer avancerad och medborgarna förväntar sig en ökad digital service. Det skapar en situation där hastighet och utveckling går före säkerhet och kontroll. I denna verklighet befinner sig samtliga svenska myndigheter.

Alla verksamheter kommer förr eller senare att drabbas av någon form av it-incident. När detta sker måste rapporteringspliktiga myndigheter anmäla det till MSB.

I årsrapporten för it-incidentrapportering 2019 redovisar MSB antalet inkomna rapporter och några exempel på allvarliga it-incidenter, som bygger på rapportering från statliga myndigheter under 2019. MSB presenterar även utvecklingen under perioden 2016-2019. Syftet är att höja myndigheternas lägstanivå i arbetet att skydda sig mot it-incidenter. Utöver sammanställning och analys innehåller rapporten även stöd till de myndigheter som omfattas av rapporteringsplikten.

Ladda ner rapporten i sin helhet

Innehållet på den här sidan är ett utdrag av årsrapporten, som du kan ta del av i sin helhet genom att ladda ner den som pdf-fil.

Årsrapport it-incidentrapportering 2019

Föråldrade it-system och mänskliga misstag största orsakerna till it-incidenter

Genomgång och analys av rapporteringen från myndigheter.

Exempel från verkligheten

Angrepp, mänskliga misstag och störningar i driftmiljön är några exempel på it-incidenter hos myndigheter.

Senast granskad: 24 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan