Till innehåll på sidan

Tänk säkert-kampanjen 2020

I oktober arrangerar MSB och polisen för tredje året i rad kampanjen "Tänk säkert- skydda din viktigaste information". Kampanjen är en del av EU:s informationssäkerhetsmånad. Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos små företag.

Tänk säkert-kampanjen fokuserar på människors beteende. Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Årets tema är Säkra din väg in - Så skyddar du dig mot skadlig kod och nätfiske

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av phishingattacker och riskera att förlora värdefull information så som lösenord och kortuppgifter.

MSB :s råd hittar du här (länk till vilken sida?)

I årets material har vi under rubriken Greppa tekniken tagit upp: lösenordshanterare, kryptering, swish, E-legitimation/BankID, säkerhetsuppdatering och molnet.

Även MSB tar fram råd och stöd. Du hittar dem här.

Kampanjen riktar sig till privatpersoner och små företag med upp till 10 anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Ni är aktiva på nätet och använder internet som en naturlig del av livet för att vara effektiva och vinna tid. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå allmänheten och små företag i hela landet samarbetar vi med offentliga, privata och intresseorganisationer som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Samarbetspartnerna genomför en rad aktiviteter runt om i landet under oktober månad.

Ett hållbart digitaliserat Sverige

Regeringens digitaliseringsstrategi inkluderar en vision om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen har gått snabbt och går alltjämt snabbt. Att tänka sig en vardag utan digital kommunikation och informationsbehandling är nästan omöjligt. Utvecklingen av informations- och cybersäkerheten går inte lika snabbt.

Allt fler funktioner i samhället är beroende av nätverk och informationssystem. Det är därför nödvändigt att lägsta nivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Den måste höjas både i den offentliga och i den privata sektorn, både hos organisationer och individer. Lyckas det så bidrar vi alla till samhällets krisberedskap och det rustar samhället för en situation av höjd beredskap.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). I Sverige arrangeras den europeiska informationssäkerhetsmånaden av MSB.

Om ECSM och hur ni kan registrera era aktiviteter under månaden

(Enisa tar fram mycket informationsmaterial gällande informations- och cybersäkerhet, inte bara i samband med ESCM. Ta gärna del av deras material här. )

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). I Sverige arrangeras den europeiska informationssäkerhetsmånaden av MSB.

Om ECSM och hur ni kan registrera era aktiviteter under månadenECSM - årets kampanjfilm från Enisa ECSM - tips från Enisa om köp av teknisk produkt eller tjänst

Följande samarbetspartners deltar i årets kampanj:

Senast granskad: 28 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan