Till innehåll på sidan

Tänk säkert-kampanjen 2019

MSB och Polisen arrangerade 2019 kampanjen "Tänk säkert" i oktober, som är EU:s informationssäkerhetsmånad. Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag.

Regeringens digitaliseringsstrategi inkluderar en vision om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen har gått snabbt och går alltjämt snabbt. Att tänka sig en vardag utan digital kommunikation och informationsbehandling är nästan omöjligt. Utvecklingen av informations- och cybersäkerheten går inte lika snabbt.

Allt fler funktioner i samhället är beroende av nätverk och informationssystem. Det är därför nödvändigt att lägsta nivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Den måste höjas både i den offentliga och i den privata sektorn, både hos organisationer och individer. Lyckas vi så bidrar det till samhällets krisberedskap och det rustar samhället för en situation av höjd beredskap. 

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). I Sverige arrangeras den europeiska informationssäkerhetsmånaden av MSB.

Om ECSM och hur ni kan registrera era aktiviteter under månadenECSM - årets kampanjfilm från Enisa ECSM - tips från Enisa om köp av teknisk produkt eller tjänst2019 års  informationssäkerhetskampanj leddes av MSB och polisen och hade budskapet ”Tänk säkert -  gör smarta saker säkra”.

Utvecklingen av smarta, uppkopplade saker går snabbare än vad vi många gånger har kunskap för och vi ifrågasätter inte heller alltid om produkterna är säkra att använda på de sätt som vi använder dem. Om de smarta sakerna innehåller säkerhetsbrister kan de utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord eller kortuppgifter.  Därför fokuserade kampanjens budskap på människors beteende och hur vi säkrare hanterar våra lösenord, kortuppgifter och smarta saker.

Kampanjen riktade sig till allmänheten och små företag med 0-10 anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Gemensamt för målgruppen är att de är aktiva på nätet, de använder internet som en naturlig del av deras liv för att vara effektiva och vinna tid. Målet med kampanjen var att få människor ska stanna upp, reflektera och genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå så brett som möjligt nationellt knöt kampanjen som tidigare  år till sig samarbetspartners - offentliga, privata och intresseorganisationer - som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället. Samarbetspartnerna  genomförde en rad aktiviteter runt om i landet under månaden.

Följande samarbetspartners deltog i kampanjen 2019:

Senast granskad: 28 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan