Till innehåll på sidan

Tänk säkert

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Tänk säkert-kampanjen 2022

I år har MSB tillsammans med Polisen fått ett utökat uppdrag av regeringen att stärka kunskapen i samhället om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Kampanjen pågår därför från juni till november, med olika teman under tidsperioden.

All information om kampanjen samt kampanjmaterial finns på en särskild kampanjsida, som är framtagen av MSB i samarbete med Polisen och Stöldskyddsföreningen, SSF.

Bakgrund för kampanjen

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad.

Kampanjen Tänk säkert riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå ut till många människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresseorganisationer som också bidrar till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Undersökning om allmänhetens beteende och inställning

MSB genomför sedan 2019 en årlig webbaserad enkätundersökning om inställning till och beteenden som rör it-säkerhet. Totalt har 1077 personer svarat på årets undersökning. Urvalet är gjort riksrepresentativt på ålder, kön och region. Svaren har samlats in under perioden 8-16 september 2022.

Undersökning om allmänhetens beteenden och inställningar till frågor som rör it-säkerhet 2022

Senast granskad: 5 oktober 2022

Till toppen av sidan