Till innehåll på sidan

Arbeta vidare utifrån resultat i Infosäkkollen

Här finns hänvisningar till stödmaterial som hjälp för dig och din organisation efter att ni fått ett resultat från verktyget Infosäkkollen.

Återkopplingen ni fått i verktyget indikerar vilka arbetsområden som behöver utvecklas för att komma vidare i modellens nivåer. Innehållet på den här sidan är ordnat per arbetsområde så att ni kan hitta stöd kopplat till de områden ni vill arbeta med. Stödmaterialet består av vägledningar och övrigt stöd från MSB inklusive hänvisningar till olika avsnitt i MSB:s metodstöd i informationssäkerhetsarbete. Vissa rapporter och andra publikationer som kan ge aktuell information är också inkluderade.

Om ni behöver en allmän och grundläggande introduktion innan ni fördjupar er i respektive område så har vi följande tips:

Informationssäkerhet i fokus: en praktisk introduktion. Inspelad föreläsning på YouTube

Publikation: Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete: en översikt 

Behöver ni hjälp att hitta rätt stöd eller råd om hur det kan tillämpas för er organisation kan ni alltid kontakta Rådgivningstjänsten.

Rådgivningstjänst för informationssäkerhetsarbete

 • Informationsklassning

  Resultatet inom området beror på vad organisationen lämnat för svar om sitt arbete med informationsklassning (exempelvis om ett arbetssätt finns, hur det tillämpas och vad det innehåller) samt om hur arbetet med informationsklassning kopplar till andra delar av informationssäkerhetsarbetet (exempelvis om underlag från omvärldsbevakningen används vid informationsklassning och om säkerhetsåtgärder väljs på grundval av informationsklassning).

   

  Stödmaterial för att komma vidare i arbetet

  Metodstödet: Utforma - KlassningsmodellMetodstödet: Använda - Klassning av information

 • Uppföljning och utvärdering

  Resultatet inom området beror på vad organisationen lämnat för svar om uppföljning och utvärdering av de olika arbetssätten inom informationssäkerhetsarbetet och om uppföljning av vissa resultat av arbetet (exempelvis om organisationen följt upp skillnaden mellan genomförda och valda säkerhetsåtgärder).

  Utöver det beror resultatet bland annat på svar om i vilken mån organisationen undersökt medarbetarnas kunskaper och synpunkter vad gäller informationssäkerhetsarbetet (exempelvis hur väl medarbetarna tagit till sig och tillämpat kunskaper från genomförd utbildning samt vad medarbetarna uppfattat för framgångsfaktorer respektive hinder för att arbeta informationssäkerhet).

  Stödmaterial för att komma vidare i arbetet

  Metodstödet: Följa upp - Utvärdera och följa upp

  Mognadsdialogen

Senast granskad: 22 februari 2024

Till toppen av sidan