Till innehåll på sidan

Utlysning av postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Sista ansökningsdag är onsdagen den 30 september 2020. Ansökningswebben är öppen för ansökningar från och med 10 augusti. Beviljade projekt ska påbörjas under första halvåret 2021.

MSB arbetar för att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och kriser i samhället. För att detta arbete ska bli effektivt behövs forskning och kunskapsutveckling inom angelägna områden.

Mot bakgrund av detta utlyser MSB medel för finansiering av postdoktorala tjänster (minst en 8o% tjänst under 1,5 till 2 år) inom området samhällsskydd och beredskap.

Medel kan sökas vid ett tillfälle 2020. Sista ansökningsdag är den 30 september 2020. Berättigad att söka är disputerad person som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan, beräknat från den 30 september 2020.

Beslut om tilldelning fattas före utgången av 2020. Beviljade projekt ska påbörjas under första halvåret 2021.

Syftet med MSB:s postdoktorala stöd är att ge nydisputerade forskare med intresse för området samhällsskydd och beredskap möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär inom området och därmed bidra till kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad inom fältet

Anvisningar

Ansökan lämnas in via MSB:s internetbaserade ansökningssystem som öppnar 10 augusti. Ansökan ska ha kommit in till MSB senast den 30 september 2020. Då ska även firmatecknaren för sökandes heminstitution ha godkänt ansökan via undertecknad blankett.

Följande dokument ska bifogas till ansökan:

  • En projektbeskrivning på högst 8 sidor inklusive referenser. Forskningsprojektets relevans för området samhällsskydd och beredskap ska tydligt framgå.
  • Avhandling i pdf-format.
  • CV.
  • Bevis på avlagd doktorsexamen, bifogas senast 30 november.
  • Projektbudget bifogas i Excelfil, som en övrig bilaga.

För mer information läs utlysningstexten nedan.

Utlysning av postdoktoralt stöd 2020

Kontaktperson
Frågor om utlysningen:
Åsa Fritzon
Forskningssamordnare
Enheten för kunskapsutveckling
072-704 77 22
asa.fritzon@msb.se

Tekniska frågor om ansökningswebben:
Åsa Andtbacka
asa.andtbacka@msb.se 

Senast granskad: 9 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan