Till innehåll på sidan

Riskbedömning och riskhantering i ett sammankopplat samhälle

MSB avser att under 3-5 års tid finansiera forskning inom området Riskbedömning och riskhantering i ett sammankopplat samhälle. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor.

Utlysningen sker i två steg. I det första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan. Intresseanmälan ska inkomma till MSB senast onsdagen den 28 april 2021.

I forskningsutlysningen andra steg bjuder MSB in ett antal sökande att lämna en fullständig ansökan, efter en bedömning av inkomna intresseanmälningar. 

MSB bedömer att ca 2-3 projekt kan beviljas inom ramarna för utlysningen.  Steg två planeras att öppna i början av juli  och stänger i mitten av augusti 2021. Beräknad start för utvalda forskningsprojekt är planerad till januari 2022.

Utlysningens inriktning

Arbetet med riskbedömning och riskhantering är idag fragmenterad i samhället. Syftet med utlysningen är att utveckla ett systemperspektiv på riskhantering där kunskaper och metoder integreras för att möta dagens och framtidens behov, utmaningar och risker i ett sammankopplat samhälle. 

Olika organisationer och verksamheters inbördes beroenden påverkar förmågan och resiliensen i samhället. Det finns därför behov av att utveckla ett sammanhängande system för att förebygga och hantera risker på alla samhällsnivåer.  

MSB vill i denna utlysning se forskningsprojekt i vilket det finns en tydlig koppling mellan forskning och praktik. Därför ser MSB gärna att projekten integrerar målgrupperna i forskningsprojekten på olika sätt t.ex. i fallstudier, workshops, dialoger och kommunikation för att öka användbarhet och spridning av den kunskap som tas fram. 

För mer information, se den fullständiga utlysningstexten.

För frågor, kontakta någon av utlysningsansvariga

Ulrika Postgård, 010-240 5033, ulrika.postgard@msb.se 
Susanne Hede, 010-240 5543, susanne.hede@msb.se

Vid eventuella frågor, kontakta:

forskning@msb.se

Ladda ned den fullständiga utlysningstexten

Senast granskad: 1 juli 2021

Till toppen av sidan