Till innehåll på sidan

Den sammanhängande beredskapen

MSB avser att under 3-5 års tid finansiera ca 4-5 forskningsprojekt inom området Den sammanhängande beredskapen, med en total budget om 30 miljoner kronor.

Syftet med utlysningen är att höja samhällets kunskapsnivå utifrån en beredskap som omfattar krisberedskap och civilt försvar samt gränssnitten mot militärt försvar. Utlysningen är uppdelad i två teman: Tema 1 Organisatorisk beredskap och Tema 2 Författningsberedskap.

Denna utlysning gäller steg 1, intresseanmälan. MSB:s mål är att forskningsprojekten påbörjas vid halvårsskiftet 2022. Utlysningen kommer att ske i två steg. I det första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan. Anmälan ska ha inkommit till MSB senast den 4 november 2021 kl 23.59.

Besked om beslut

Beslut om vilka ansökningar som går vidare eller inte vidare till steg 2 förväntas kunna ges under vecka 6. Beslutet mejlas till den sökande.

Till ansökningsportalen

Läs utlysningstexten för mer information

Så ansöker du om forskningsmedel hos MSB

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan