Till innehåll på sidan

Stöd till Ekvatorialguinea efter explosioner

Ekvatorialguinea drabbades den 7 mars av kraftiga explosioner i staden Bata. MSB stöttar nu med tre experter från MBS:s insatspersonal.

Hittills har det rapporterats om närmare 100 dödsfall och 600 skadade. Explosionerna har orsakat omfattande skador på många bostäder och även ett nybyggt sjukhus. Det befaras också att fler människor kan finnas kvar under raserade hus.

FN-team ser till att hjälpen hamnar rätt

Två av MSB:s personal jobbar som en del av FN:s bedömningsstyrka United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC). Teamet sänds ut för att stödja landets myndigheter i att bedöma skadornas omfattning och koordinera stöd från omvärlden, så att rätt hjälp kommer till rätt plats och hjälper de som är drabbade.

Experterna reste till platsen med två experter från finska Emergency Services Academy Finland (ESAF). De ansvarar tillsammans för att bygga upp en arbetsplats för UNDAC-teamet. De har med sig utrustning för att etablera internet- radio- och mobilkommunikation för teamet. Det möjliggör säker och tillförlitlig kommunikation mellan teamet, nationella katastrofhanteringsmyndigheter och internationella humanitära aktörer. MSB:s experter förväntas också stödja med administrativa uppgifter och logistikhantering för att effektivisera teamets behovsbedömningar och samverkan med myndigheter och internationella aktörer.

Miljöexpert analyserar olyckan

MSB stöttar även med en miljöexpert som ska analysera de omedelbara miljömässiga konsekvenserna av olyckan. MSB ingår som medlemsland i EU:s civilskyddsmekanism, och det är genom det som den svenska miljöexperten lånas ut. Miljöexperten stödjer FN:s katastrofbedömningsteam UNDAC och FN:s miljöbedömningsenhet, Joint Environmental Unit.

I uppdraget ingår att undersöka vilka miljömässiga faktorer som fanns innan olyckan, vilka miljökonsekvenser som uppstått på grund av olyckan, och hur de olika faktorerna gemensamt påverkar miljön efter olyckan. Miljöexpertens uppdrag sker i nära samarbete med andra experter i UNDAC-teamet, såsom en minklarerings- och sprängämnesexpert, samt med FN:s nationella representant i landet och lokala myndigheter.

Uppdragen förväntas pågå fram till 2 april.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

MSB:s nyhetsrum på Mynewsdesks webbplats

Senast granskad: 12 mars 2021

Till toppen av sidan