Till innehåll på sidan

Vad kan jag som privatperson göra?

Det finns ett antal saker som du som privatperson kan göra och tänka på för att minska spridning av coronaviruset.

Få bekräftad information från myndigheterna på krisinformation.se

Myndigheterna uppdaterar löpande sin information om coronaviruset och vilka åtgärder du som privatperson rekommenderas att göra.

På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet från samtliga myndigheter. 

Till sidorna med bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Var källkritisk

Vid större händelser som denna är det lätt att ryktesspridning uppstår och därför är det viktigt att du är källkritisk när du läser eller hör ny information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera källor.

Läs mer om källkritik på dinsäkerhet.seLäs mer om källkritik på msb.se

Förbered dig rätt - hemberedskap

MSB:s allmänna rekommendation för hemberedskap är att man ska planera för att kunna klara sig utan samhällets hjälp i minst några dygn eller upp till en vecka, gärna längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov.

Hemberedskap på dinsäkerhet.seVi har alla ett ansvar i en kris

Senast granskad: 1 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan