Till innehåll på sidan

Uppdrag och projekt med anledning av coronapandemin

MSB har tagit emot flera olika regeringsuppdrag med koppling till coronapandemin. Förutom detta har MSB också sökt och beviljats pengar för ett EU-projekt.

Genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19

Regeringsuppdrag till MSB, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. 

Folkhälsomyndigheten är samordnande för uppdraget. MSB kommer framför allt jobba med att identifiera missinformation, desinformation och ryktesspridning kopplat till vaccinering. 

Start: 17 december 2020
Delredovisas: 31 mars 2021
Slutredovisas: 15 december 2021

Regeringsuppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19

Information till allmänheten med sms

Regeringsuppdrag till MSB och Folkhälsomyndigheten. 

Start: 11 december 2020
Redovisades: 29 januari 2021

Den 14 december skickade MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till de flesta abonnenter i Sverige med uppmaningen att följa de nya skärpta råden som började gälla den dagen.

 

Samhälls­konsekvenser utifrån olika smitt­spridnings­scenarier

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 30 november 2020
Delredovisas: 12 mars 2021 och därefter varannan månad året ut.
Slutredovisas: 31 december 2021

Utifrån de smittspridningsscenarier Folkhälsomyndigheten tar fram så ska MSB beskriva hur samhället påverkas och vilka åtgärder som berörda myndigheter och organisationer utför.

Regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarierDelredovisning 3 (8 juli 2021) på regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarier (pdf)Delredovisning 2 (20 maj 2021) på regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarier (pdf)Delredovisning 1 (12 mars 2021) på regeringsuppdrag om samhällskonsekvenser utifrån olika smittspridningsscenarier (pdf)

Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Regeringsuppdrag till MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna

Start: 5 november 2020
Redovisas: 1 september 2021

MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en kommunikationsstrategi för att hjälpa till i arbetet att kommunicera till allmänheten på nationell, regional och lokal nivå. Stratgein ger en gemensam bild av hur vi tillsammans och enskilt skapar samordnad kommunikation.

Delsvar på regeringsuppdraget att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna till allmänheten med anledning av coronapandemin (pdf)

Göra en behovsanalys för personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 17 september 2020
Redovisades: 15 oktober 2020

Svar på regeringsuppdraget att göra en behovsanalys avssende personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verskamhet (pdf)

Ta fram en plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 2 juli 2020
Redovisades: 1 september 2020

Svar på regeringsuppdrag att ta fram en plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

Tillsammans bromsar vi smittan

EU-finansierat projekt.

Projektperiod: 15 juni 2020-1 mars 2021

Information om projektet Tillsammans bromsar vi smittan på msb.se

Bistå med transporter och logistik för skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19

Regeringsuppdrag till MSB.

Start: 4 maj 2020
Redovisades: 31 december 2020

Regeringsuppdrag att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19

Information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Regeringsuppdrag till MSB.

MSB fick i mars 2020 i uppdrag att säkerställa att myndigheternas information med anledning av coronapandemin är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. Inom uppdraget har MSB bland annat tagit fram ett nationellt informationsmaterial.

Start: 19 mars
Redovisades: 31 december

Regeringsuppdrag om information till allmänheten med anledning av utbrottet av coronaviruset

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 3 augusti 2021

Till toppen av sidan