Till innehåll på sidan

Insatsverksamhet i coronapandemin

Insatser för att stärka andra myndigheter och regioner med kompetens och materiel som MSB har tillgång till.

Genom insatser där MSB ställer resurser till förfogande förstärks förmågan hos andra aktörer att hantera pandemin. MSB har gett stöd till andra myndigheter med personal i nyckelfunktioner och experter på samverkan och ledning, exempelvis stabschefer, kriskommunikatörer, pressekreterare och registratorer. Myndigheten har även stöttat regioner med tält och prefabricerade byggnader för triagering och provtagning.

Under våren 2020 bistod MSB till UD och EU med att transportera hem personer som befunnit sig i andra länder när pandemin utbröt. Inledningsvis genomfördes ett antal assisterade hemtransporter från Wuhan, Kina.

MSB har också haft regeringens uppdrag att ge stöd till regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av pandemin.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan