Till innehåll på sidan

Insatsverksamhet i coronapandemin

Insatser för att stärka andra myndigheter och regioner med kompetens och materiel som MSB har tillgång till.

Genom insatser där MSB ställer resurser till förfogande förstärks förmågan hos andra aktörer att hantera pandemin. MSB har gett stöd till andra myndigheter med personal i nyckelfunktioner och experter på samverkan och ledning, exempelvis stabschefer, kriskommunikatörer, pressekreterare och registratorer. Myndigheten har även stöttat regioner med tält och prefabricerade byggnader för triagering och provtagning.

Under våren 2020 bistod MSB till UD och EU med att transportera hem personer som befunnit sig i andra länder när pandemin utbröt. Inledningsvis genomfördes ett antal assisterade hemtransporter från Wuhan, Kina.

MSB har också haft regeringens uppdrag att ge stöd till regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av pandemin.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan