Till innehåll på sidan

MSB:s roll gällande vaccination mot covid-19

Regeringens vaccinationsstrategi består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en vaccinsamordnare samt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19.

MSB:s har deltagit aktivt och följt vaccinfrågan under pandemins mer akuta fas – bland annat med perspektivet att säkerställa behovet av aktörsgemensam samverkan – men de frågor där MSB nu bidrar med är begränsat till följande:

  • Bevakar och bedömer konsekvenser av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter.
  • Möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via Krisinformation.se. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.
  • Om en myndighets, regions eller kommuns egna resurser inte räcker till kan MSB, precis som tidigare under hanteringen av covid-19, stödja med kompetens och materiel. Det kan exempelvis vara samordning av frivilliga, insatser med personal med kompetens inom bland annat stabsarbete och kriskommunikation samt stöd med tillfälliga lokaler (modulhus).
  • Inom ramen för vårt uppdrag att följa informationspåverkan riktad mot Sverige följer vi särskilt aktörer som försöker exploatera sårbarheter rörande covid-19 och vaccin.
  • Stödjer it-säkerhetspersonal inom hälso- och sjukvården med tekniska råd och plattform för samverkan dem emellan.
  • MSB bidrar med en person i den expertgrupp som regeringens nationella vaccinationssamordnare har. 

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många.

Ta del av Läkemedelsverkets information för förklaring och bemötande av olika påståenden.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 13 september 2021

Till toppen av sidan