Till innehåll på sidan

MSB:s roll gällande vaccination mot covid-19

Frågan om vaccination är just nu mycket aktuell. Regeringens vaccinationsstrategi består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en vaccinsamordnare samt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19.

MSB:s roll i detta arbete består av att vi:

 • Stödjer nationell samordning mellan aktörer.
 • Bevakar och bedömer konsekvenser av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter.
 • Bidrar till Folkhälsomyndighetens arbete att ta fram en aktörsgemensam kommunikationsstrategi på nationell nivå.
 • Möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via Krisinformation.se. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Webbplatsen ska underlätta för allmänheten att hitta bekräftad information samlat och minska risken för att felaktig information sprids. I sociala medier svarar Krisinformation.se på frågor från allmänheten.
 • Om en myndighets, regions eller kommuns egna resurser inte räcker till kan MSB, precis som tidigare under hanteringen av covid-19, stödja med kompetens och materiel. Det kan exempelvis vara samordning av frivilliga, insatser med personal med kompetens inom bland annat stabsarbete och kriskommunikation samt stöd med tillfälliga lokaler (modulhus).
 • Inom ramen för vårt uppdrag att följa informationspåverkan riktad mot Sverige följer vi särskilt aktörer som försöker exploatera sårbarheter rörande covid-19 och vaccin.
 • Stödjer it-säkerhetspersonal inom hälso- och sjukvården med tekniska råd och plattform för samverkan dem emellan.
 • Utöver detta bidrar MSB med en person i den expertgrupp som regeringens nationella vaccinationssamordnare har. 

Det är viktigt att alltid ha ett källkritiskt förhållningssätt till information, särskilt i frågor som har stor betydelse för människors liv och hälsa. Ett tips är att ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 23 december 2020

Till toppen av sidan