Till innehåll på sidan

Transport och logistik med anledning av covid-19

Den 30 april fattade Regeringen beslut att ge MSB i uppdrag att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik. Uppdraget avser skyddsutrustning och annan materiel som behövs till följd av covid-19.

Så här begär du stöd med transport och logistik av skyddsutrustning och annan materiel

Skicka en förfrågan med e-post till vår Tjänsteman i Beredskap, tib@msb.se. 

 1. I mejlet ska det kortfattat framgå vem som efterfrågar stödet och vad det är som ska transporteras.
 2. Fyll i och bifoga Beställningsunderlag Frakt. I beställningsunderlaget finns också checklista på övriga dokument som kan behövas.
 3. När vi mottagit förfrågan kommer MSB besluta om det är något vi kan eller bör göra, en så kallad strategisk bedömning. Återkoppling sker skyndsamt. Arbetet med att begära transportalternativ påbörjas.
 4. MSB utvärderar de inkomna anbuden. Kontakt tas sedan med beställaren av uppdraget för godkännande av anbudet.

Beställningsunderlag Frakt

Frågor och svar om transport och logistik med anledning av covid-19

 • Hur lång tid tar det att få återkoppling från MSB på transportalternativ?

  Beroende på uppdragets omfattning kan det variera mellan 3-7 arbetsdagar.

 • Vad innebär uppdraget?

  Uppdraget innebär att MSB får stödja olika aktörer (regioner, kommuner, företag mfl) med att få hem materiel som behövs i covid-19 hanteringen till Sverige. 

  MSB har ingen egen finansiering för uppdraget utan det ska finansieras av de som söker stöd.

   

 • Vad kommer det kosta?

  Det vet vi inte förrän vi har frågat våra partners och fått in anbud. 

 • Vad står det i regeringsuppdraget?

  ”Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19.  

  De regioner, kommuner, företag och aktörer som begär stöd av MSB med transport och logistik ska bära kostnaderna för tjänsten. MSB får besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning. MSB disponerar avgiftsintäkterna.”

 • Är det bara flygtransporter som gäller?

  Nej, MSB ser gärna att man kan använda sig av oss för att också tänka lite mer långsiktigt. Våra transportalternativ kan vara flyg, båt, vägtransport eller järnväg. 

 • Är de transportalternativ som MSB erbjuder bindande?

  Nej, det är det inte. Dock så ska förfrågningar om stöd till MSB vara skarpa, dvs uppriktigt menade och svara mot ett faktiskt behov. 

 • Hur lång framförhållning måste man ha?

  Det är en komplex hantering av denna typ av godstransporter under nuvarande omständigheter. Beroende på var gods skall hämtas, status på gods (färdigpackat hos tillverkare, hämtas på flygplats, förtullning etc.) kan tidsramen variera men ca 2 veckor innan upphämtning kan ske. Generellt gäller att desto längre framförhållning desto bättre och eventuellt fler alternativ kan utvärderas av MSB. 

 • Kan ni hantera farligt gods?

  Ja

 • Kvalitetssäkrar MSB materiel som fraktas hem?

  Nej det gör vi inte. Det ansvaret ligger på de aktörer som upphandlat materielen och kravställt gentemot leverantör. MSB kommer stödja med transporterna av materielen som redan är beställd. 

   

Senast granskad: 12 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan