Till innehåll på sidan

Ersättning från EU för transporter

EU:s medlemsstater kan söka ersättning för kostnader kopplade till covid-19. Detta tillfälliga finansieringsinstrument kallas Emergency Support Instrument, ESI. För tillfället är det möjligt att ansöka om ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser.

Ersättningens delar

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

  • Transport- och logistikkostnader för transport av patienter
  • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal
  • Transport- och logistikkostnader för transport av skyddsutrustning eller annan sjukvårdsutrustning (ansökningstiden har gått ut)

Ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal

Det finns möjlighet att ansöka om medel för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser. För att beviljas stöd i dessa spår krävs att transporten anmälts i ett system som kallas Early Warning Response System, EWRS. Socialstyrelsen är nationell kontaktpunkt för EWRS.

Early Warning Response System på EU:s webbplats

Ansökningshandlingar

Obligatoriska ansökningshandlingar

Mall för ansökan - Grant application form (docx, engelska)

Budgetmall som ska skickas med som bilaga - Grant application budget (xlsx, engelska)

Information om verktyget och de krav som ställs för att få ersättning - Conditions for awarding grants (pdf, engelska)

Har nedan dokument lämnats in i samband med annan EU-ansökan under de senaste tolv månaderna så behöver de inte lämnas in igen.

ESI Declaration of Honour  (docx, engelska)

Financial Identification Form (pdf, engelska)

Ladda ned rätt version av Legal Entity Form från EU:s webbplats (engelska)

Stödbilaga till punkt 5 i Grant application form - sammanställning för genomförda transporter (xlsx, engelska)

Ersättning för transport av skyddsutrustning eller annan sjukvårdsutrustning

Ansökningsperioden för kostnader uppkomna vid transport av utrustning var 19 juni – 10 juli 2020.

16 svenska regioner, kommuner och företag ansökte om medel motsvarande 23,5 miljoner euro. EU-kommissionen har beviljat ersättning till 14 svenska ansökningar på sammanlagt 7,5 miljoner euro, det vill säga cirka 77 miljoner kronor. Ersättningen går till aktörer inom svensk vård och omsorg.

Om Emergency Support instrument (ESI)

Emergency Support Instrument är ett finansieringsstöd som EU-kommissionen har tagit fram för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med hanteringen av covid-19.

ESI är ett initiativ som pågår under två år med start 1 februari 2020 och fler ersättningsspår kommer att öppnas under den här perioden. Det är ännu osäkert vilken eller vilka myndigheter i Sverige som kommer att bli ansvariga för att hantera Sveriges ansökningar i kommande spår. Det beror på vilken typ av aktiviteter som kommer att bli möjliga att söka ersättning för.

ESI Mobility Package

Den 17 juni meddelade EU-kommissionen att de skulle lansera en pilot inom ESI för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med gränsöverskridande transporter. Stödet kallas ESI Mobility Package och gäller transporter mellan EU:s medlemsländer eller från ett icke medlemsland till ett land inom EU. Instrumentet skapades i april 2020 och gäller retroaktivt kostnader från 1 februari 2020.

MSB har utsetts till nationell kontaktpunkt för inlämningen av svenska ansökningar till ESI Mobility Package. Myndighetens uppgift i detta sammanhang har varit att informera om möjligheten att ansöka om medel, administrera inkomna ansökningar och skicka dem vidare till EU-kommissionen.

MSB har ingen roll i att granska inkomna ansökningar utan all bedömning görs av EU-kommissionen som också fattar beslut om ersättning.

Frågor och svar för ansökan om transportstöd

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 20 januari 2021

Till toppen av sidan