Till innehåll på sidan

MSB:s insatser med anledning av coronaviruset

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna.

I en serie fördjupade artiklar kan du ta del av delar av det arbetet.
MSB stödjer aktörer med bland annat personal, materiel och logistik.
MSB stödjer aktörer med bland annat personal, materiel och logistik.

MSB:s insatsarbete med anledning av coronaviruset

MSB har gedigen erfarenhet av att stödja aktörer att hantera kriser. Nationellt har vi flera olika förstärkningsresurser som vi kan bistå med vid exempelvis oljeutsläpp, kemikalieolyckor, översvämningar, skogsbränder. MSB kan också stödja med experter inom stabsmetodik, samverkan och ledning eller om det uppstår ett behov av att ta emot internationellt stöd.

Runtom i Sverige finns också många som har varit ute i världen och arbetat med katastrofer för Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Bland annat har vi stöttat UD vid assisterade hemresor för svenskar från utlandet. Vi har också genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer delat ut informationsmaterial och organiserat ett stöd till kommuner som vill använda frivilliga försvarsorganisationer för att stödja riskgrupper att handla mat och göra enklare ärenden. Vi har stärkt upp ett antal aktörer med experter inom t ex stabsmetodik, samverkan och ledning, kriskommunikation och andra nyckelområden som behövs för en effektiv krishantering.

Exempel på insatser som gjorts är:

  • stöttning vid organiserade hemresor för svenskar från utlandet
  • utdelning av informationsmaterial genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer
  • bistått kommuner med kontakter till frivilliga försvarsorganisationer för att stödja äldre personer
  • förmedlat personella resurser till 11313
  • stöttat och stärkt upp svenska myndigheter och regioner med bemanning och rådgivning

MSB:s operativa uppdrag

Senast granskad: 15 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan