Till innehåll på sidan

Stöd till aktörer

MSB stöder aktörer som myndigheter, företag, kommuner och regioner med vägledningar och verktyg som ska underlätta arbetet med hanteringen av coronapandemin och dess konsekvenser. Här finner du länkar till olika former av stöd.

Mallar med regionala budskap

MSB har tagit fram mallar för affischer, gatupratare och bordsryttare med budskap baserade på de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionernas smittskyddsläkare, har tillämpat. För att lokalanpassa mallarna går det att lägga in respektive kommuns, regions samt länsstyrelses logga. Mallarna är fria att använda i de regioner som har infört ett eller flera av de allmänna råden.

Mallar med regionala budskap

Scenarier som stöd till analys och planering

MSB har tillsammans med andra myndigheter tagit fram ett antal scenarier om tänkbara framtida händelser och potentiella konsekvenser. Scenarierna kan ses som ett stöd för att förebygga och hantera åtgärder genom analys och planering.

Scenarierna är inte dimensionerande och ska inte förväxlas med prognoser eller smittspridningsscenarier från Folkhälsomyndigheten.

Scenarier som stöd till analys och planering

Förstärkningsresurs för stöd till Samverkan och ledning (FSOL)

Stödet består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att förstärka aktörens ledningsförmåga. Resurserna är tänkta att kunna bistå alltifrån centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och räddningstjänster.

MSB:s förstärkningsresurs för stöd till Samverkan och ledning (FSOL)

Stöd med tillfälliga sjukvårdslokaler

MSB stöder regioner med temporära sjukvårdslokaler, det vill säga lättmonterade tält eller modulhus (så kallade Prefabs) som är i stort sett underhållsfria efter uppsättning. De kan till exempel ställas upp nära sjukhus eller vårdcentraler och används för bland annat triagering av patienter med symptom som kan vara orsakat av coronaviruset. De kan  också användas för provtagningsverksamhet som regionerna genomför.

Stöd till temporära provtagningsstationer

Assisterade hemtransporter

MSB kan bistå Utrikesdepartementet vid assisterade hemresor från utlandet. MSB stödjer med logistik och transport vid assisterade hemtransporter samt kontakterna med ERCC (European Response and Coordination Center).  Vidare bistår MSB också med  kommunikationssamordning mellan inblandade myndigheter, personal som följer med på del av resan och vid behov hjälp med resenärernas transport till hemadressen.

Stödstyrkan - en resurs för att hjälpa nödställda svenskar i utlandet

Stöd i transport och logistik

Regioner, kommuner, företag och andra aktörer kan få stöd av MSB i att hantera transport och logistik av skyddsutrustning och annan materiel.
Transport och logistik med anledning av covid-19

Ersättning från EU för transporter

Det finns möjlighet att söka ersättning för transport av patienter och medicinsk personal över landsgränser genom EU-kommissionens Emergency Support Instrument, ESI.

Tidigare har det även varit möjligt att ansöka om ersättning för transport av utrustning. Ansökningstiden för den typen av transporter har löpt ut men det finns information på webbsidan hur ansökningsprocessen fortlöper.

Ersättning från EU för transporter

Stöd om förändrade regler vid transport av farligt gods

Den rådande situationen påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods, som transport av avfall ( UN 3291) i containrar, giltighetstid för ADR-intygen och säkerhetsrådgivare.

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

Stöd i att bedöma samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

En grupp som kan testas för smitta av covid-19 är personer som arbetar med samhällsviktig verksamhet. MSB har tagit fram ett underlag som bland annat kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet och exempel på sådan verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Stöd i samordning av frivilliga

Kommuner, centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner kan få stöd i samordning av frivilliga som till exempel hjälper personer i riskgrupper med mat- och medicininköp
Stärkt frivilligstöd till kommuner

Vägledning för samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer

MSB har ett planeringsstöd för statliga arbetsgivare samt kommuner och regioner om hur de kan samverka med olika frivilliga organisationer. Här finns checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.
Vägledningar för samverkan med frivilliga

Stöd till kommunal räddningstjänst

All information med stöd riktad till kommunal räddningstjänst finns samlat på en webbsida.

Stöd till kommunal räddningstjänst gällande coronaPlaneringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

En vägledning i hur din organisation kan tänka inför att planera för eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.
Kontinuitetshantering där du kan ladda ned planeringsstödet för bortfall av personal, varor och tjänster

Stöd i att säkra tillgång till varor och tjänster

Stödet beskriver de verktyg som kan användas för att kunna hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster i samhället, till exempel ransonering eller resursmäkling.

Verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster

Stöd i att bedöma samhällsviktig verksamhet vid skolstängning

Om regeringen eller huvudman fattar beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att hindra smittspridning behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. MSB har stöd till verksamhetsutövare för att bedöma om en verksamhet är samhällsviktig i en sådan situation.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Resurssamordning

MSB har i uppdrag att samorda åtgärder och effektiv användning av samhällets samlade resurser, vid en kris eller höjd beredskap. I det ingår förmågan att snabbt hantera förfrågningar om och spontant anmälda resurser samt att tillgängliggöra och matcha dem mot olika aktörers behov på bästa sätt. Länsstyrelserna har det geografiska samordningsansvaret på regional nivå. MSB samlar information om behov samt tillgängliga resurser, som stöd i detta har MSB tagit fram en resursportal.

MSB:s resursportal

Hur har MSB stöttat aktörerna under coronapandemin?

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Läs gärna hur MSB har stöttat olika aktörer med till exempel personal, material och samordning.

Om MSB:s insatser under coronakrisen

 

Senast granskad: 25 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan