Till innehåll på sidan

Mallar med nationella budskap

På den här sidan finns mallar baserade på Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Materialet på denna sida omfattar affischer, gatupratare och bordsryttare, baserade på Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Längst ned i samtliga mallar finns utrymme för den specifika kommunen och regionen att lägga in sina egna logotyper. Detta för att visa på att informationen gäller lokalt. 

Affischmallarna är pdf:er, där det enkelt går att byta ut texten ”plats för logotyp” med den aktuella logotypen. Det bästa är att använda programmet Adobe Acrobat Pro DC eller Adobe InDesign. Alternativt infoga pdf-filen i valfritt program, lägga en vit platta över texten ”plats för logotyp” och infoga den egna logotypen ovanpå.

Vid frågor om mallarna, kontakta kommunikation@msb.se.

  • Exempel på bordsryttare
  • Exempel på bordsryttare
  • Exempel på gatupratare
  • Exempel på gatupratare
  • Exempel på affisch
  • Exempel på affisch

Affischer

Bordsryttare

Gatupratare

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 5 juli 2021

Till toppen av sidan